Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Регистрира пътници и техния багаж за полет.За целта проверява документите за пътуването (билети и документи за самоличност), записва в специална система на всеки един пътник данни за пътуването;

 • Разпределя местата в самолета съгласно инструкциите на авиокомпанията и желанията на пътника;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка и им дава подробна информация относно сигурността;

 • Следи за наличие на свръх багаж и насочва пътниците към мястото за заплащането му;

 • Извършва контрол на бордните карти и документите за самоличност на пътниците при отвеждането им от пътническия терминал към самолета;

 • Обслужва с уважение и търпение клиентите на летището.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2017 за "Работник товаро-разтоварна дейност".


Основни функции и отговорности:

Запознава се с разпределението на работата от ръководителя на производствената група;

* Знае разписанието за движението на самолетите и познава работният процес в отдел Перонно обслужване ;
* Товари и разтоварва багажи, карго, пратки и др. на въздухоплавателните средства;
* Оказва пълно съдействие на звено “Карго”;
* Изпълнява нарежданията на дежурния рампагент , относно начина на разпределение на товарите в различните типове въздухоплавателни средства;
* Спазва изискванията на авиокомпаниите, опериращи на летище Бургас, за разпределението на товарите;
* Участва в поддържането на ПИК, ПР, перон за осигуряване на нормална летателна дейност.


Изисквания:

* Средно образование
* Психически здрав

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 30.04.2017г . 


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале.

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус.

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор Наземно Обслужване, отдел РАЛК.

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството.

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В".

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар /предимство/

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!


Външна

Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Ръководи и координира наземното обслужване на въздухоплавателно средство (ВС) по време на обработката на конкретен полет;

 • Комуникира с екипажа на ВС за обмен на информация, необходима за обслужване на полета и за изготвяне на съответната полетна документация;

 • Разпорежда се за предоставяне на необходимите средства и персонал за обслужване на ВС, както и следи за навременното и качествено предоставяне на услугите, договорени с авиокомпанията;

 • Поставя/отстранява спирачни столчета на гумите на ВС според схемата за съответния тип самолет;

 • Извършва визуален оглед след установяване и преди запуск на ВС (според схема) за неизправности и побитости по ВС;

 • Чрез Head set или знаците за комуникация осъществява връзка с екипажа по време назапуск на двигателите на ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за управление на МПС, категория В;

 • Предимство е професионален опит в авиацията.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!


Външна

Рентгенов оператор

Отдел „Сигурност“ летище Бургас

 

 

Основни функции и задължения:

 • Работи на пункт за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • При извършването на проверка за сигурност в пункт за проверка на лица и техния ръчен багаж, работи на различни позиции както следва:

  Позиция 1 – работи на входа на ПП пред метал-детекторна рамка;

  Позиция 2- работи след метал-детекторна рамка

  Позиция 3- работи с рентгеново оборудване

  Позиция 4- работи в зоната за ръчна проверка на багаж

 • Извършва проверка за сигурност на МПС при влизане/излизане в/от КЧЗОД, съгласно установена методология;;

 

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеене на английски;

 • Завършени курсове по сигурността, съгласно Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.

   

   

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 07.05.2017г!

 

 

УСПЕХ!


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 14.04.2017г.

УСПЕХ!


Външна

Организатор ВИП салон

Летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения:

 • Осигурява високо качество и преференциално ВИП обслужване на всички клиенти, които резервират услугата, от момента на пристигането им на летището до момента на тяхното напускане;

 • Посреща и придружава до ВИП салона заминаващите пътници, получава багаж, гарантира бързо и преференциално преминаване през проверки за сигурност и паспортен контрол, координира превоза на пътниците с подсигурен специализиран ВИП транспорт и придружава пътниците до самолета;

 • Придружава със специализиран ВИП транспорт пристигащите пътници, осигурява бързо и преференциално преминаване през паспортен контрол, обработване на багаж и митнически контрол, изчаква и взема багаж и придружава пътниците до определените за паркиране ВИП места;

 • Осигурява отлично обслужване във ВИП салона, като отговаря за наличието на всички консумативи, уреди и предлагани храни и напитки да бъдат в отлично състояние.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свободно владеене на руски език;

 • Предимство е владеенето на английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. “В”;

 • Предимство е професионален опит на подобна позиция.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!


Външна

Служител гише регистрация на пътници и багажи

Летище Варна

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!


 

Основни задължения:

 • Подготвя необходимите за деня превозни материали и следи за правилното съхранение на флайт купони;

 • Проверява документите на пътниците и се уверява, че притежават всички необходими за осъществяване на пътуването;

 • Издава бордни карти на пътниците след пълната проверка на тяхната информация;

 • Следи за навременното регистриране на пътниците;

 • Претегля и етикира багажа на пътниците по съответните направления, като следи за ограниченията на авиокомпаниите и информира при необходимост от събиране на такса свръхбагаж;

 • Внася коректните данни в записа на всеки пътник /брой и тегло на багажите, връзка с продължение, класа и статус на билета, параметрите на исканото от пътника място, код за специално обслужване, ако е необходимо/;

 • Провежда интервю с пътници по въпроси, засягащи сигурността и съдържанието на ръчния багаж и подава подробна информация;

 • Оказва съдействие на пътници по време на регистрация, включително пътници със специални нужди като непридружени непълнолетни лица (UM), VIP пътници и пътници с намалена мобилност;

 • На изхода осъществява процеса по отвеждане на пътниците, сверява данните от паспорта и бордната карта.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.0342017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

Летище Варна

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

 

Oсновни задължения

 • При застъпване на смянасе запознава с обстановката и разпределението на работата за дежурството в предстоящото дежурство;

 • Управлява електрокар и електровлекач;

 • Управлява и работи с мотолента;

 • Работи с BRS система, попълва и разпечатва бинго карти ;

 • Извършва товаро-разтоварни дейности от и на въздухоплавателното средство като носи персонална отговорност за цялостта на багажа;

 

Изисквания:

 • Образование – Средно;

 • Свидетелство за управлениена МПС категория "B";

 • Сертификат за електро- и мотокарист е предимство.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД , летище Варна обявява прием на документи за сезонна позиция "Работник товаро-разтоварна дейност".

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Извършва обслужване на ВС на перона;

 • Поставя осигурителни конус около ВС при спазване на схемите на всяка авиокомпания;

 • Извършва приемане, сортиране ,товарене и разтоварване на багаж и карго ;

 • Работи с BRS –система ;

 • Извършва товаро-разтоварна дейност на перона и отговаря за целостта на багажа на пътниците;

 • Разпределя багажите и товарите в багажните отделения на ВС, съгласно нарежданията на Рампагента.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Желание за работа в екип.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2017г!


1 2