Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява външен конкурс за постоянна позиция:

 

                     Организатор офис

 

 

Oсновни задължения

 • Обработва, систематизира, координира информационните потоци,като осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на Директора на летището и офиса.

 • Поддържа бизнес-кореспонденцията на Директора на летището, предава и получава информация по факс и Интернет, прави копия, поддържа деловодството в изряден вид, води архив, като спазва нормативните актове за водене и съхраняване на архивни документи

 • Регистрира получената и изпратената документация чрез компютърна програма Archimed eProcess 2010, Подава заявки в системата 1C,разпределя разходите по разходни центрове.

 • Приема и предава документи за подпис от ръководителя, обработва получената от отделите на организацията писма и документи, колетни пратки и предава за изпращане по адреси.

 • Посреща клиенти и гости на компанията, като спазва стриктно деловият тон на общуване.

 • Изготвя график за ползване на конферентните зали, следи за техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи за представителни нужди.

 • Организира делови срещи на Директора на летището, води протокол по негово нареждане , работи с паркинг система за осигуряване достъпа на гости на ръководството

 • Изготвя заповеди за командировки,заповеди за вземане на обяснения и награждаване на служители

 • Участва в изготвянето и контрола по изпълнението на бюджет.

Изисквания

 • Висше образование;

 • Опит на летище и/или задълбочени знания по бизнес администрация

 • Владеене на английски език

 • Отлична компютърна грамотност

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 20.08.2017г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

Обявява за инструктори

на граждански договор към АУЦ „Фрапорт Туин Стар“

Oсновни задължения на инструктора

 • Участва в обучения и семинари за придобиване и поддържане на компетенции на инструктор

 • Изготвя обучителни програми, тестове и презентации и ги предава на АУЦ Фрапорт Туин Старза одобрение и въвеждане в експлоатация

 • Следи нормативната база, касаеща дисциплината по коята преподава и при изменение известява ръководството на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“ за коригиращи действия поучебните програми

 • Провежда обучения след получаване на обработени заявки от АУЦ „Фрапорт Туин Стар“

 • Води документация, съгласно изискванията на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“, която включва:

 • Протокол за проведено обучение

 • Изпитна ведомост

 • Изпитни тестове

 • Подготовка, печат на сертификати и придвижване за подпис от отговорните лица

 • Водене на База данни обучения

 • Подготовка на таблица за изплащане на проведените учебни часове

 • Друга текуща документация, свързана с провежданото обучение

 • Съхранява изпитни тестове на участници в обучение

 • Подпомага дейността на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“ и при покана участва в работни срещи на Академичния съвет на учебния център

 • Работи с график за ползване на учебни зали, следи за техническата изправност на учебното оборудване и наличието на консумативи, за нормално протичане на учебния процес

 • При необходимост участва в одити, свързани с обучения, сертифициране и др.

 • Само за инструктори по авиационна сигурност – взима дейно участие в процеса на сертифициране на състава

Изисквания към кандидатите

 • Висше образование;

 • Минимум 3 години опит на летище в съответната сфера

 • Много добри комуникационни и презентационни умения

 • Отлична компютърна грамотност, минимум MSOffice – Word, Excel, PowerPoint, Visio

 • Владеене на английски език е предимство

 

Ако виждате своя шанс за развитие в лицензирания Авиационен учебен център на нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате на имейл адрес: Krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.com и изпратите CV – свободен формат и мотивационно писмо не по-късно от 31.08.2017г! Препоръки от прекия ръководител ще донесат допълнителни точки към Вашата кандидатура. Само одобрените по документи кандидати ще получат покана да продължат участие в конкурса!

 

Работата като инструктор ще ви донесе допълнителни доходи,  извън трудовите ви правоотношения, възможност за пътувания в страната и чужбина и обмяна на опит с колеги от други летища!

 

Пълен списък на учебните дисциплини може да откриете по-долу в обявата!

 

Очакваме Ви! J

 

 

 

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИТЕ В АУЦ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР“:

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 01

Наименование на учебната дисциплина

БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ/ DANGEROUS GOODS REGULATIONS

 

КАТЕГОРИЯ

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Категория 8

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 8

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 9

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 9

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 10

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 10

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 12

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 12

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 6

Първоначално

40 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 6

Опреснително

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

             

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 02

Наименование на учебната дисциплина

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ/ PASSENGER SERVICES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 03

Наименование на учебната дисциплина

КООРДИНАЦИЯ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВС/ TURNAROUND COORDINATION

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 04

Наименование на учебната дисциплина

ОПЕРИРАНЕ СЪС СОТ /САМОЛЕТООБСЛУЖВАЩА ТЕХНИКА/ GROUND SUPPORT EQUIPMENT OPERATIONS

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен/ Практически  тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява на 3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен/ Практически  тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява на 3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 05

Наименование на учебната дисциплина

АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ/ AIRSIDE SAFETY

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

2 часа

редовна

Писмен тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява всяка година

Опреснително

2 часа

редовна

Писмен тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява всяка година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 06

Наименование на учебната дисциплина

РАБОТА С DCS СИСТЕМА – МОДУЛ FLIGHT HANDLING CHECK-IN/BOARDING / WORK WITH DCS SYSTEMMODULE FLIGHT HANDLING CHECK-IN/BOARDING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

12 часа

редовна

Практически  тест

3 години

Опреснително -  при прекъсване над 6 месеца

  6 часа

редовна

Практически  тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 07

Наименование на учебната дисциплина

БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ В ЛЕТАТЕЛНО ПОЛЕ/РАБОТНА ПЛОЩ НА ЛЕТИЩЕ/ AIRSIDE SAFFETY DRIVING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 2 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

 2 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 08

Наименование на учебната дисциплина

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ С НАМАЛЕНА МОБИЛНОСТ И СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ/ PASSENGERS WITH REDUCED MOBILITY AND SPECIAL CATEGORIES PASSENGERS

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 8 часа

редовна

Писмен тест

2 години, за PRM звено – всяка година

Опреснително

 4 часа

редовна

Писмен тест

2 години, за PRM звено – всяка година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 09

Наименование на учебната дисциплина

ЛИДЕРСТВО И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ/ LEADERSHIP AND COMMUNICATION SKILLS

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Модул 1

 16 часа

редовна

Практически казус

 

Модул 2

 8 часа

редовна

Практически казус

 

           

 

Код на учебната дисциплина

FR - 10

Наименование на учебната дисциплина

ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР/HUMAN FACTOR

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 4 часа

редовна

 

Не се изискват отделен документ - сертификат

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 11

Наименование на учебната дисциплина

КОНТРОЛ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПТИЦИТЕ  /И ДИВИТЕ ЖИВОТНИ/ / BIRD CONTROL AND AIRPORT WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 4 часа

редовна

Тест

Не се изискват специален документ - сертификат

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 12

Наименование на учебната дисциплина

КАРГО ОБСЛУЖВАНЕ – УМЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ/ CARGO HANDLING – SKILLS AND PROCEDURES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

6 часа

редовна

Писмен тест

3 години

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 13

Наименование на учебната дисциплина

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕГЛА И БАЛАНС НА ВС / WEIGHT AND BALANCE

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

20 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 14

Наименование на учебната дисциплина

СНАБДЯВАНЕ С ГОРИВА – ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРИ/ FUEL SUPPLY – PRACTICES AND PROCEDURES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

8 часа

редовна

Писмен тест по ЗБУТ и безопасност на работното място

Не се изисква отделен документ – сертификат. Обучението се опреснява на 3 години.

Опреснително

4 часа

редовна

Писмен тест по ЗБУТ и безопасност на работното място

Не се изисква отделен документ – сертификат. Обучението се опреснява на 3 години.

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 15

Наименование на учебната дисциплина

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВС/ DE-ICING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

1 година

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

1 година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 16

Наименование на учебната дисциплина

АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕТИЩЕ/ EMERGENGY AND RESCUE ACTIVITIES AT AIRPORT

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

3 часа

редовна

Писмен тест

Не се изисква отделен документ – сертификат, опреснява се на 2 години

Опреснително

3 часа

редовна

Писмен тест

Не се изисква отделен документ – сертификат, опреснява се на 2 години

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 17

Наименование на учебната дисциплина

ВОДЕЩИ СИГНАЛИ ПО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ  И ЗАПУСК ВС / MARSHALLING AND ENGINE START UP

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

еднократно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 18

Наименование на учебната дисциплина

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ  СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ/ STEP BY STEP – ADAPTATION TRAINING FOR NEWCOMMERS

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

15 минути

редовна

 

еднократно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 19

Наименование на учебната дисциплина

РАБОТА С WORLDTRACER/ WORLDTRACER TRAINING PROGRAM

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Практически тест

3 години

Опреснително

4 часа

редовна

Практически тест

3 години

Първоначално – ниво novices /начинаещ

8 часа

редовна

Практически тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 20

Наименование на учебната дисциплина

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ/ LOADING AND UNLOADING  ACTIVITIES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

4 часа

редовна

 

еднократно

           

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 21

Наименование на учебната дисциплина

ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ ГОРИВАТА, МАСЛАТА И ПРИСАДКИТЕ / HARMFUL EFFECTS OF FUELS, LUBRICANTS AND ADDITIVES ON HUMAN HEALTH

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

4 часа

редовна

 

Не се издава сертификат, обучението се опреснява ежегодно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR – 22 - 38

Наименование на учебната дисциплина

МОДУЛИ ПО АВИАЦИОННА СИГУРНОСТ/ AVIATION SECURITY TRAININGS – М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М9, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М18, М19

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално/ опреснително

В зависимост от модула и изискванията на Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване

редовна

Тест

Сертификат - В зависимост от модула и изискванията на Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване

           

 


Външна

Обявява за инструктори

на граждански договор към АУЦ „Фрапорт Туин Стар“

Oсновни задължения на инструктора

 • Участва в обучения и семинари за придобиване и поддържане на компетенции на инструктор

 • Изготвя обучителни програми, тестове и презентации и ги предава на АУЦ Фрапорт Туин Старза одобрение и въвеждане в експлоатация

 • Следи нормативната база, касаеща дисциплината по коята преподава и при изменение известява ръководството на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“ за коригиращи действия поучебните програми

 • Провежда обучения след получаване на обработени заявки от АУЦ „Фрапорт Туин Стар“

 • Води документация, съгласно изискванията на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“, която включва:

 • Протокол за проведено обучение

 • Изпитна ведомост

 • Изпитни тестове

 • Подготовка, печат на сертификати и придвижване за подпис от отговорните лица

 • Водене на База данни обучения

 • Подготовка на таблица за изплащане на проведените учебни часове

 • Друга текуща документация, свързана с провежданото обучение

 • Съхранява изпитни тестове на участници в обучение

 • Подпомага дейността на АУЦ „Фрапорт Туин Стар“ и при покана участва в работни срещи на Академичния съвет на учебния център

 • Работи с график за ползване на учебни зали, следи за техническата изправност на учебното оборудване и наличието на консумативи, за нормално протичане на учебния процес

 • При необходимост участва в одити, свързани с обучения, сертифициране и др.

 • Само за инструктори по авиационна сигурност – взима дейно участие в процеса на сертифициране на състава

Изисквания към кандидатите

 • Висше образование;

 • Минимум 3 години опит на летище в съответната сфера

 • Много добри комуникационни и презентационни умения

 • Отлична компютърна грамотност, минимум MSOffice – Word, Excel, PowerPoint, Visio

 • Владеене на английски език е предимство

 

Ако виждате своя шанс за развитие в лицензирания Авиационен учебен център на нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате на имейл адрес: Krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.com и изпратите CV – свободен формат и мотивационно писмо не по-късно от 31.08.2017г! Препоръки от прекия ръководител ще донесат допълнителни точки към Вашата кандидатура. Само одобрените по документи кандидати ще получат покана да продължат участие в конкурса!

 

Работата като инструктор ще ви донесе допълнителни доходи,  извън трудовите ви правоотношения, възможност за пътувания в страната и чужбина и обмяна на опит с колеги от други летища!

 

Пълен списък на учебните дисциплини може да откриете по-долу в обявата!

 

Очакваме Ви! J

 

 

 

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИТЕ В АУЦ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР“:

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 01

Наименование на учебната дисциплина

БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ/ DANGEROUS GOODS REGULATIONS

 

КАТЕГОРИЯ

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Категория 8

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 8

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 9

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 9

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 10

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 10

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 12

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 12

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 6

Първоначално

40 часа

редовна

Писмен тест

2 години

Категория 6

Опреснително

16 часа

редовна

Писмен тест

2 години

             

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 02

Наименование на учебната дисциплина

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ/ PASSENGER SERVICES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

  8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 03

Наименование на учебната дисциплина

КООРДИНАЦИЯ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВС/ TURNAROUND COORDINATION

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 04

Наименование на учебната дисциплина

ОПЕРИРАНЕ СЪС СОТ /САМОЛЕТООБСЛУЖВАЩА ТЕХНИКА/ GROUND SUPPORT EQUIPMENT OPERATIONS

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен/ Практически  тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява на 3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен/ Практически  тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява на 3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 05

Наименование на учебната дисциплина

АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ/ AIRSIDE SAFETY

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

2 часа

редовна

Писмен тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява всяка година

Опреснително

2 часа

редовна

Писмен тест

Не се издава сертификат, обучението се опреснява всяка година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 06

Наименование на учебната дисциплина

РАБОТА С DCS СИСТЕМА – МОДУЛ FLIGHT HANDLING CHECK-IN/BOARDING / WORK WITH DCS SYSTEMMODULE FLIGHT HANDLING CHECK-IN/BOARDING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

12 часа

редовна

Практически  тест

3 години

Опреснително -  при прекъсване над 6 месеца

  6 часа

редовна

Практически  тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 07

Наименование на учебната дисциплина

БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ В ЛЕТАТЕЛНО ПОЛЕ/РАБОТНА ПЛОЩ НА ЛЕТИЩЕ/ AIRSIDE SAFFETY DRIVING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 2 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

 2 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 08

Наименование на учебната дисциплина

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ С НАМАЛЕНА МОБИЛНОСТ И СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ/ PASSENGERS WITH REDUCED MOBILITY AND SPECIAL CATEGORIES PASSENGERS

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 8 часа

редовна

Писмен тест

2 години, за PRM звено – всяка година

Опреснително

 4 часа

редовна

Писмен тест

2 години, за PRM звено – всяка година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 09

Наименование на учебната дисциплина

ЛИДЕРСТВО И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ/ LEADERSHIP AND COMMUNICATION SKILLS

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Модул 1

 16 часа

редовна

Практически казус

 

Модул 2

 8 часа

редовна

Практически казус

 

           

 

Код на учебната дисциплина

FR - 10

Наименование на учебната дисциплина

ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР/HUMAN FACTOR

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 4 часа

редовна

 

Не се изискват отделен документ - сертификат

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 11

Наименование на учебната дисциплина

КОНТРОЛ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПТИЦИТЕ  /И ДИВИТЕ ЖИВОТНИ/ / BIRD CONTROL AND AIRPORT WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

 4 часа

редовна

Тест

Не се изискват специален документ - сертификат

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 12

Наименование на учебната дисциплина

КАРГО ОБСЛУЖВАНЕ – УМЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ/ CARGO HANDLING – SKILLS AND PROCEDURES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

6 часа

редовна

Писмен тест

3 години

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 13

Наименование на учебната дисциплина

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕГЛА И БАЛАНС НА ВС / WEIGHT AND BALANCE

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

20 часа

редовна

Писмен тест

3 години

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

3 години

           

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 14

Наименование на учебната дисциплина

СНАБДЯВАНЕ С ГОРИВА – ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРИ/ FUEL SUPPLY – PRACTICES AND PROCEDURES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

8 часа

редовна

Писмен тест по ЗБУТ и безопасност на работното място

Не се изисква отделен документ – сертификат. Обучението се опреснява на 3 години.

Опреснително

4 часа

редовна

Писмен тест по ЗБУТ и безопасност на работното място

Не се изисква отделен документ – сертификат. Обучението се опреснява на 3 години.

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 15

Наименование на учебната дисциплина

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВС/ DE-ICING

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

1 година

Опреснително

8 часа

редовна

Писмен тест

1 година

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 16

Наименование на учебната дисциплина

АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕТИЩЕ/ EMERGENGY AND RESCUE ACTIVITIES AT AIRPORT

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

3 часа

редовна

Писмен тест

Не се изисква отделен документ – сертификат, опреснява се на 2 години

Опреснително

3 часа

редовна

Писмен тест

Не се изисква отделен документ – сертификат, опреснява се на 2 години

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 17

Наименование на учебната дисциплина

ВОДЕЩИ СИГНАЛИ ПО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ  И ЗАПУСК ВС / MARSHALLING AND ENGINE START UP

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Писмен тест

еднократно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 18

Наименование на учебната дисциплина

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ  СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ/ STEP BY STEP – ADAPTATION TRAINING FOR NEWCOMMERS

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

15 минути

редовна

 

еднократно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 19

Наименование на учебната дисциплина

РАБОТА С WORLDTRACER/ WORLDTRACER TRAINING PROGRAM

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

16 часа

редовна

Практически тест

3 години

Опреснително

4 часа

редовна

Практически тест

3 години

Първоначално – ниво novices /начинаещ

8 часа

редовна

Практически тест

3 години

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 20

Наименование на учебната дисциплина

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ/ LOADING AND UNLOADING  ACTIVITIES

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

4 часа

редовна

 

еднократно

           

 

 

 

 

 

Код на учебната дисциплина

FR - 21

Наименование на учебната дисциплина

ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ ГОРИВАТА, МАСЛАТА И ПРИСАДКИТЕ / HARMFUL EFFECTS OF FUELS, LUBRICANTS AND ADDITIVES ON HUMAN HEALTH

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално

4 часа

редовна

 

Не се издава сертификат, обучението се опреснява ежегодно

           

 

 

Код на учебната дисциплина

FR – 22 - 38

Наименование на учебната дисциплина

МОДУЛИ ПО АВИАЦИОННА СИГУРНОСТ/ AVIATION SECURITY TRAININGS – М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М9, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М18, М19

 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА ЗА ИЗПИТ

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/

СЕРТИФИКАТ

Първоначално/ опреснително

В зависимост от модула и изискванията на Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване

редовна

Тест

Сертификат - В зависимост от модула и изискванията на Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване

           

 


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява конкурс за постоянна позиция:

 

Експерт връзки с обществеността и комуникации

 

Oсновни задължения

 • Планира, организира и участва в осъществяването на имиджови и вътрешно фирмени събития, вътрешни и международни форуми и благотворителни инициативи, съобразно определената от ръководството политика за развитие на компанията;

 • Осъществява връзки с външни организации и институции;

 • Участва в конференции, срещи, експертни съвети и други проекти, свързани с представянето на дружеството.

 • Подготвя информация относно дейността на дружеството в частта и за публично представяне;

 • Изготвя прес съобщения;

 • Участва в подготвянето на информационни и рекламни материали, предназначени за местни и чуждестранни публикации и участия;

 • Поддържа връзка с медиите и провежда политиката на дружеството за връзки с обществеността в медиите;

 • Подготвя и активно съдейства при медийните и публичните изяви на служителите на дружеството.

Изисквания

 • Висше образование;

 • Професионален опит в областта на комуникациите и връзки с обществеността минимум 3 години;

 • Владеене на английски език

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com или изпратите своята кандидатура на e-mail: galina.stoilova@fraport-bulgaria.com не по-късно от 20.08.2017г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

Шофьор над 12 тона

Летище Варна

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Проверява и приема в присъствието на отговорника на смяна освобождаващите се от предходната работна смяна машини;

 • Участва в аварийно-спасителните работи,както и в тренировъчните действия;

 • Участва в почистването и подготовката на ПИК, ПР и перон за нормални полети;

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за закрепването на помощните принадлежности и товара. При поява на техническа неизправност по самолетообслужващата техника (СОТ) уведомява прекия си ръководител;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Работи с всички машини и средства, експлоатирани в звено “Перонно обслужване” за осигуряване на взаимозаменяемост на хора и средства;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от автобуса, контролирайки преминаването им от салона за пътници до превозното средство и не допуска отдалечаването им от автобуса;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище.

   

Изисквания

 • Образование средно /предимство е техническо образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат. CE и ДЕ;

 • Професионален опит минимум 3 години като водач на МПС с кат. СЕ и ДЕ

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 24.05.2017г!

УСПЕХ!


1