Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.

ЗА СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТИЛИ ПРЕЗ СЕЗОН 2016г.

Ако сте работили на летище Варна или летище Бургас през сезон 2016г. и сте получили покана по телефона от прекия си ръководител да работите през сезон 2017г.,можете да представите комплект Документи за започване на работа на посочените по-долу дати:

ЛЕТИЩЕ ВАРНА
Подаване на документи в Администрация, ет.2 , офис 22 от 9:00 до 12:30

16.02 -17.02.2016 - отдел „Пътническо обслужване и карго“
20.02-22.02.2016г - отдел „Наземно обслужване“
23.02-27.02.2016 – отдел „Сигурност“
28.02 – 01.03.2016 – отдел „ГСМ“, отдел „Безопасност“, отдел „ИТ“, отдел „Терминален мениджмънт“ и отдел „Счетоводство“, отдел „Управление на съоръженията“
02.03.2016 – за служители от всички отдели

ЛЕТИЩЕ БУРГАС
Подаване на документи в Администрация, ет.1 офис  102  от 9:00 до 12:30

16.02 -17.02.2016 отдел „РАЛК“ и отдел „Пътническо обслужване“
20.02-22.02.2016г отдел „Перонно обслужване“
23.02-27.02.2016 – отдел „Сигурност“
28.02 – 01.03.2016 – отдел „ГСМ“, отдел „ЛКЦ“,  отдел „ИТ“, отдел „ВИП“ и отдел „Управление на съоръженията“
02.03.2016 – за служители от всички отдели

Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Регистрира пътници и техния багаж за полет.За целта проверява документите за пътуването (билети и документи за самоличност), записва в специална система на всеки един пътник данни за пътуването;

 • Разпределя местата в самолета съгласно инструкциите на авиокомпанията и желанията на пътника;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка и им дава подробна информация относно сигурността;

 • Следи за наличие на свръх багаж и насочва пътниците към мястото за заплащането му;

 • Извършва контрол на бордните карти и документите за самоличност на пътниците при отвеждането им от пътническия терминал към самолета;

 • Обслужва с уважение и търпение клиентите на летището.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Чистач въздухоплавателно средство

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

 

Основни задължения

 • Почиства качествено въздухоплавателни средства (ВС);

 • Запознава се с обстановката и разпределението на работата за дежурството;

 • Отговаря за зареждане с консумативни материали на въздухоплавателното средство, съгласно изискванията на съответните авиокомпании;

 • Работи с портативна прахосмукачка;

 • При откриване на забравени вещи в процеса на почистване, ги предава на служител от отдел Сигурност, след подписване на контролен лист за намерени вещи;

 • Участва в поддържането на перон и предгаров площад за осигуряване на нормално обслужване на полетите.

 

Изисквания

 • Средно образование

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале.

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус.

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор Наземно Обслужване, отдел РАЛК.

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството.

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В".

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар /предимство/

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор на товарен автомобил

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: Електрогенератор, Тоалетна кола, Водоноска, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт), Микробус, Влекач, Самоходна багажна лента;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС/категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС кат. С.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор товарен автомобил над 12 тона

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория "D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория" D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 


Външна

Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Ръководи и координира наземното обслужване на въздухоплавателно средство (ВС) по време на обработката на конкретен полет;

 • Комуникира с екипажа на ВС за обмен на информация, необходима за обслужване на полета и за изготвяне на съответната полетна документация;

 • Разпорежда се за предоставяне на необходимите средства и персонал за обслужване на ВС, както и следи за навременното и качествено предоставяне на услугите, договорени с авиокомпанията;

 • Поставя/отстранява спирачни столчета на гумите на ВС според схемата за съответния тип самолет;

 • Извършва визуален оглед след установяване и преди запуск на ВС (според схема) за неизправности и побитости по ВС;

 • Чрез Head set или знаците за комуникация осъществява връзка с екипажа по време назапуск на двигателите на ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за управление на МПС, категория В;

 • Предимство е професионален опит в авиацията.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 01.03.2017г.

УСПЕХ!


Външна

Организатор ВИП салон

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Посреща и изпраща гостите на ВИП залата, като координира цялостния процес по приемане и обработване на заявки, билети, багажи, митническите и паспортни формалности, и др.;

 • Предлага и сервира на гостите на ВИП залата топли и безалкохолни напитки и друга консумация;

 • Асистира и насочва пътниците по време на престоя им на летището;

 • Културно и коректно се отнася към клиенти и колеги на летището. Не повишава тон и не влиза в конфликт с тях..

 

Изисквания

 • Средно образование ( езикова гимназия или сертификат за владеене на чужд език); Висше образование е предимство;

 • Свободно владеене на английски език; Предимство е владеенето на руски език;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. “В”;

 • Компютърна грамотност;

 • Предимство е опит в областта на авиацията.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 •  


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел „Човешки ресурси” летище Варна.

Вие ще имате възможност да работите по следните проекти:

* Участие в процесите по подбор и набиране на сезонен персонал на летищата Варна и Бургас;
* Участие в процесите на окомплектоване и съхранение на документооборота в отдела.


Изисквания:

* Към момента на кандидатстване да бъдете студент;
* Владеене на английски език;
* Владеене на немски език е предимство;
* Комуникативна и отговорна личност.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 01.03.2017г!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за временна позиция на граждански договор за "Технически сътрудник" към отдел "Човешки ресусри".Основни функции:

* Поддържане и актуализиране на личните доиета на работници и служители на ФТСЕМ АД за Летище Бургас;
* Изграждане на архив със сезонни досиета 2007 – 2015 година;
* Систематизиране на документооборота в отдела.

Изисквания:

* Средно образовнаие
* Умение за работа в екип
* Ориентираност към детайлите.


Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате не по-късно от 01.03.2017г!


1 2