Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява   конкурс за постоянна позиция:

 Ръководител смяна

   отдел „Перонно обслужване и карго

      

 

   Oсновни  задължения:

 • Ръководи, организира и контролира цялостния работен процес в смяната/бригадата/;

 • Ръководи, служителите по работни места според длъжностите и уменията, които притежават;

 • Прави кратък ежедневен инструктаж, определя групи, отговорен по затоварване за всяка според технологичният график;

 • Разяснява особеностите в обработката на ВС, които ще обслужват от групите за периода на смяната;

 • Поддържа необходимата комуникация с отдел „Рамп агенти и лоуд контрол“(РАЛК),“Летищен координационен център“(ЛКЦ),“Пътническо обслужване“(ПО) и др. служби;

 • Извършва постоянен контрол по изпълнение задълженията на служители влизащи в състава на смяната.;

 • Организира , разпределя и контролира спазването на „Технологичния график“по дейностите свързани с обслужването на ВС, пътници, карго и поща;

 • Запознава служителите, влизащи в състава на бригадата с графика на полети за смяната и ги разпределя по работни места;

 • Следи и контролира изправността на СОТ и МПС ;

 • Предприема незабавни действия и информира служба ПОНО при възникнали неизправности и аварии;

 • Контролира и отговаря за дейностите в бригадата, свързани с предпазване от повреда, кражба и неблагоприятни метеорологични условия на багаж, карго и поща;

 • Участва в изготвянето и отговаря за изпълнението на месечния график за работно време;

 • Извършва и работа от друг характер, макар и да не съответства на неговите основни функционални задължения по преценка на прекия ръководител;

 • При производствена нужда управлява СОТ и МПС при обслужване на ВС и пътници

 

 

 • В случаите на обслужване на ВС спазва стриктно правилата за безопасно подхождане и установяване на МПС и СОТ към ВС, следи за нормалната работа на двигателя/МПС,СОТ/и се грижи за изправното състояние на поверената му техника;

Изисквания

 • Образование: средно ,висше е предимство;

 • Професионален опит: длъжността се заема от служител с минимум 5г.стаж на летище в системата на обслужване на ВС;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, минимум категория “B”;

 • Удостоверение за правоспособност за работа с всички видове СОТ;

 • Физически и психически здрав, годен да понася високи натоварвания.

 

 Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 17.01.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:

 • Средно образование

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:

 • Средно образование

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


1