Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна

 

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел „Пътническо обслужване -  летище Бургас.

 

 

Вие ще имате възможност да работите по проект, свързан с въвеждането на  система KPI в отдел "Пътническо обслужване"

 

Изисквания:

 

 • Студент със специалност с хуманитарна насоченост

 • Владеене на английски език

 • Организирана и комуникативна личност

   

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!

 

 


Външна

 

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел „Връзки с обществеността и комуникации“ -  летище Бургас.

 

 

Вие ще имате възможност да работите по проекти, свързани с организиране на събития и поддържане на  профилите на компанията в социалните мрежи.

 

Изисквания:

 

 • Студент 3 или 4 курс на обучение спец. „Връзки с обществеността“ „Маркетинг“, „Графичен дизайн“

 • Владеене на английски език

 • Креативна и отговорна личност

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!

 

 


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале.

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус.

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор Наземно Обслужване, отдел РАЛК.

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството.

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В".

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар /предимство/

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.05.2017г!


Външна

Шофьор на товарен автомобил

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: Електрогенератор, Тоалетна кола, Водоноска, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт), Микробус, Влекач, Самоходна багажна лента;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС/категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС кат. С.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.05.2017г!


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 15.05.2017г.

УСПЕХ!


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в Техническа дирекция -  летище Бургас.

 

Вие ще имате възможност да работите по проекти, свързани със запознаване с инфраструктурата и изкуствените настилки в маневрената зона на летище Бургас и създаване на база данни за състояние на перона .

 

Изисквания:

 • Студент 4 курс на обучение спец.“ Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“

 • Владеене на английски език

 •  

  Компютърна грамотност /AutoCAD/

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!

 

 


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция по програмата We Care летище Бургас.

 

Вие ще имате възможност да участвате в праграмата We Care като:

 • Извършвате наблюдения и оценявате спазването на стандартите за обслужване на пътниците в компанията по праграмата We Care;
 • Изготвяне на статистика във връзка с наблюдението;

 

 

 • Окомплектоване на материали и документи по програмата WE CARE

 

 •  Изготвяне на презентации, информационни материали във връзка с програмата.
 • Поддържате информационно табло по програмата за обслужване на клиенти в компанията.

 

Изисквания:

 • Студент

 • Владеене на английски език

 • Комуникативна и отговорна личност, умение за работа в екип.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел "Управление на съответсвието и правни дейности"   летище Варна.

 

 

Вие ще имате възможност да работите по проекти , свързани с внедряването на система за управление на съответствието и изработването на стратегия за защита на интересите на дружеството в производства по несъстоятелност на контрагенти.

 

Изисквания:

 

 • Студент завършен 3 курс на обучение спец. „Право“

 • Владеене на английски език

 • Креативна и аналитична личност

   

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!

 


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция към отдел "Управление на съответсвието и правни дейности".

Вие имате възможност да работите по проекти, свързани с имплеметирането на новата версия на ISO 9001:2015

 

Изисквания:

 • Студент 3-4 курс с икономическа специалност

 • Владеене на английски език

 • Комуникативна и отговорна личност, умение за работа в екип.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!


Външна

 

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел "Авиационни дейности" -  летище Варна.

 

 

Вие ще имате възможност да работите по проект, свързан с предоставянето на висококачествени (летищни) услуги като средство за привличане на нови клиенти и разработване на нови маршрути.

 

Изисквания:

 

 • Студент със завършен 3 или 4 курс на обучение икономическа специалност

 • Владеене на английски език

 • Отлични компютърни умения

 • Желание за работа в екип, комуникативност и дисциплинираност

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.06.2017г!


1 2