Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.

Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.01.2017г.

УСПЕХ!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява прием на документи за сезонна позиция за сезон 2017г:

Специалист Човешки ресурсиОсновни задължения

 • Участва в процеса по подготвяне и оформяне на всички документи по движението, регистрацията и освобождаването на сезонни работници и служители: договорите и административните актове за назначаване и преназначаване, трудовите книжки, личните файлове, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения;

 • Изготвя списъци на кандидатите за работа, осъществява контакт с тях при покана на интервю, както и във връзка с резултатите от извършения подбор;

 • Участва в оформянето на личните трудови досиета и отразява всички промени в служебния статус на работещите в дружеството;

 • Отговаря за правилното попълване и навременно предаване на документи, свързани с административното обслужване на човешките ресурси;

 • Отговаря за точното прилагане на трудовото законодателство.  Изисквания

 • Висше образование /предимство/

 • Познания по английски език

 • Опит на подобна позиция /предимство/

 • Компютърна грамотност

 

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 22.01.2017


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност"- летище ВАРНА

 

Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски език

 • Компютърна грамотност

 • Владеене на други чужди езици е предимство

 

Ако желаете да бъдете част от нишия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.01.2017г.

УСПЕХ!


1