Процедура: "Доставка на 1 брой перонен автобус Cobus 3000 - втора употреба, за нуждите на летище Бургас“
Валидна от: 15.01.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "СМР за подобрение на сграда "Кетъринг" летище Варна“
Валидна от: 09.01.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изграждане на зала за обучения в Административна сграда на летище Бургас“
Валидна от: 09.01.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Рехабилитация на перон, писта за излитане и кацане, пътека за рулиране „В“ и пътека за рулиране „Н“ на летище Бургас“
Валидна от: 09.01.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062;nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com