Процедура: "Сключване на договор за осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обект ИБ "Тополи" - Летище Варна"
Валидна от: 21.03.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на високопроходим аварийно спасителен автомобил за летище Бургас"
Валидна от: 11.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на хидравличен спасителен инструмент - цилиндър - за летище Бургас"
Валидна от: 11.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на хидравличен спасителен инструмент - ножица - за летище Бургас"
Валидна от: 11.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Строителство на футболно игрище с естествена трева.Заравняване на изкуствено възвишение и почистване на терен"
Валидна от: 02.03.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Реконструкция на съществуващи помпени станции и водоеми към системи за охлаждане и пеногасене на резервоари за съхранение на авиационно гориво на летище Варна, Етап I"
Валидна от: 28.03.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com