Процедура: "Доставка на анализатор на качеството на електрическа енергия за нуждите на летище Варна"
Валидна от: 17.05.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на влекач ва ВС модел MULAG COMET 12 - втора употреба, за нуждите на летище Варна"
Валидна от: 17.05.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изграждане на допълнителен изход от Зала за проверка на багаж на Терминал 2 на летище Бургас /Нова врата в багажнато хале/"
Валидна от: 21.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com