Процедура: "Проектиране промяна на горивна база на Котелна централа"
Валидна от: 16.2.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886 767 062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изграждане на офиси в салон „Заминаващи“, Гранична зона на Терминал 1, летище Варна"
Валидна от: 15.2.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com