Процедура: "Доставка на 1 брой ЛОУДЕР Trepel Champ 70U за летище Бургас"
Валидна от: 17.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на 1 брой перонен автобус COBUS за летище Бургас"
Валидна от: 17.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Реконструкция на съществуващи системи за охлаждане и пеногасене на резервоари с вместимост 1000 куб. м за съхранение на авиационно гориво на летище Варна, Етап I"
Валидна от: 16.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на 2 електрически автомобила за летище Варна"
Валидна от: 12.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Рехабилитация на перон и пътища за СОТ на летище Бургас"
Валидна от: 12.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изработване на проект за реконструкция и промяна на предназначението на временен терминал за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници (Терминал 3) в хангар, летище Варна"
Валидна от: 12.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Проектиране и изпълнение на указателни знаци от вертикална маркировка"
Валидна от: 11.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров – 0886 767 062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подмяна на структури за вграждане в обществените тоалетни, Терминал 2 . Летище Варна"
Валидна от: 11.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Транспорт на авиационно гориво от ИБ "Тополи" - ГСМ летище Варна"
Валидна от: 11.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на 44 броя филтриращи елементи за JET A1- летище Варна /съгласно техническо задание и спецификация/"
Валидна от: 10.1.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Пенева - 0884801379; vesela.peneva@fraport-bulgaria.com