Процедура: "Доставка и монтаж на климатични системи - летище Варна“
Валидна от: 09.03.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Доставка на Машина за противообледенителна обработка на ВС - летище Бургас“
Валидна от: 06.03.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Ремонт на служебни помещения на Перонно обслужване Терминал 1 летище Варна“
Валидна от: 06.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изпълнение на хоризонтална маркировка на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и алтернативна маркировка в зоната на МС 10, 11, 26 и 27 на перона на летище Бургас “
Валидна от: 27.02.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на универсален струг за летище Варна “
Валидна от: 27.02.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Kонсултантски услуги услуги и строителен надзор по смисъла на ЗУТ за „Разширение на перона на летище Варна““
Валидна от: 15.02.2018
Статус: Отворена процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com