Процедура: "Периодични доставки по предварителна заявка на възложителя на следните групи стоки: електроматериали, консумативи и инструменти, за нуждите на летище Варна и летище Бургас "
Валидна от: 11.10.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Отстраняване на наслагванията от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства на ПИК на летище Бургас и Летище Варна"
Валидна от: 02.10.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Извършване на частичен ремонт на хидроизолация на стоманобетон впокрив на Терминал 2 - Летище Бургас"
Валидна от: 02.10.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изработване на проект за разширение на перона на летище Варна "
Валидна от: 21.08.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com