Процедура: Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
Валидна от: 30.10.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: Изработка и доставка на лятно и зимно работно облекло и лични предпазни средства за служителите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за 2018
Валидна от: 30.10.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com