От 2006 година насам Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД е концесионер и оператор на международните летища във Варна и Бургас. Като съчета опита на Фрапорт от многобройни проекти по международни летища из целия свят с този на българските си служители, фирмата разработи Генералните планове за развитието на летище Варна и летище Бургас. През 2007 година те бяха широко обсъждани в публичното пространство и одобрени от съответните местни и държавни институции.

 

Съгласно изискванията на договора за концесия актуализация на генералните планове е предвидена на всеки 5 години. През 2012 година беше направена първата актуализация.

 

Генералните планове са в съответствие с нарастващите изисквания на авиационната индустрия и подробно описват всички инфраструктурни промени, необходими за обслужване на очакваното нарастване на пътникопотока през следващите 20 години