ОБЯВА
 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на летище Бургас и на летище Варна
 
кани търговци с опит да участват в
 
Процедура за избор на оператори на рент-а-кар услуги в обществена зона на Терминал 2 на летище Бургас и на Терминал 2 на летище Варна,
 
организирана от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.
 
На избраните кандидати ще бъде предоставено правото да оперират търговската дейност за срок от 2 (две) години, считано от м. Януари 2019г. с опция за удължаване действието на договора за 2(две) години.  
 
За получаване на пълната процедурна документация, кандидатите следва да изпратят своето Писмо за интерес на електронна поща FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com до 20.11.2018г., включително.
 

ОБЯВА

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на летище Бургас и на летище Варна

кани търговци с опит в управлението на международно разпознаваем бранд услуги по опаковане на багаж да участват в

Процедура за избор на оператор на търговска дейност по предоставяне на услугата “Опаковане на багаж” в обществена зона на Терминал 2 на летище Бургас и летище Варна,

организирана от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

На избрания кандидат ще бъде предоставено правото да оперира търговската дейност за срок от 3 (три) години, считано от м. Януари 2019г. с опция за удължаване действието на договора за 2(две) години.

За получаване на пълната процедурна документация, кандидатите следва да изпратят своето Писмо за интерес на електронна поща FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com до 12.11.2018г., включително.

Летищата във Варна и Бургас служат не само като авиационна платформа, но и като многофункционални локации с много привлекателни възможности за търговия на дребно. В отварянето на новия пътнически терминал на Летище Варна, сега се предлагат привлекателни зони за търговия на дребно, за уникални храни и напитки, както и удобни открити площи. Разнообразието от търговски площи е интегрирано в новите терминали и на двете летища и са разположени по маршрута на преминаване както на пристигащите, така и на заминаващите пътници. Летищата включват портфолио от уникални и международно признати аутлети за храни, напитки, магазини, безмитни магазини и магазини за сувенири.

Екипи за управление на категориите, разполагащи с подходящо ноу-хау, осигуряват сътрудничество на всеки етап, от тръжните процедури, наемането и етапите на планиране. Нашите екипи осигуряват сътрудничество на концесионерите и работят в тясна връзка с тях, в дух на партньорство. Сътрудничеството включва пазарен анализ, анализ на клиентите и непрекъснато управление на качеството за повишаване и осигуряване на техните бизнес успехи.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (на осн. чл. 298 от Търговския закон) за сключване, действие и прекратяване на Договор за експлоатация на търговска дейност на територията на летище Варна и летище Бургас

Контакти:

Заведения за хранене и обмяна на валута

Търговски отдел

Жулиета Люцканова

Тел: +359 52 573 240 

Мобилен: +359 882 909 354 

E-mail: zhulieta.lyutskanova@fraport-bulgaria.com

 

Безмитен магазин и други търговски площи

Търговски отдел

Ирина Кръстева

Тел: +359 56 87 01 14

Мобилен: +359 884 801 303

E-mail: irina.krasteva@fraport-bulgaria.com

 

Паркинг 

Търговски отдел

Десислава Иванова

Тел: +359 56 87 01 09 

Мобилен: +359 885 406 620 

E-mail: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com