Информация за посетители относно правилата за ползване на паркинг услуги на летище Варна и летище Бургас:

ЦЕНОВА ЛИСТА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА НА ПАРКИНГ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ ВАРНА - ПОСЕТИТЕЛИ

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ БУРГАС - ПОСЕТИТЕЛИ

Информация за бизнес партньори относно правилата за ползване на паркинг услуги на летище Варна и летище Бургас:

ЗАЯВЛЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА ПАРКИНГ Абонамент за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства на паркинг за обществено ползване на летище Варна

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (на основание чл. 298 от Търговския закон) за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства на паркинги за обществено ползване на Летище Варна

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ ВАРНА - АБОНАМЕНТИ

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ БУРГАС - АБОНАМЕНТИ

Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД има готовност за приемане и обработка на Вашите Заявления за абонамент съгласно Общите условия за 2016г. за летище Варна.

За допълнителна информация и подаване на Заявление за абонамент за 2016г., може да се обръщате към:

Десислава Иванова

Експерт маркетинг, Търговски отдел

Тел: +359 56 87 01 09 

Мобилен: +359 885 406 620 

E-mail: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com