Мениджър Човешки ресурси
Пепина Митева
Тел.: +359 52 573 270
Email: pepina.miteva@fraport-bulgaria.com


Заместник началник отдел „Човешки ресурси“ и Тренинг мениджър
Красимира Караджова
Тел.:  +359 56 870 225
Email: krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.com


Подбор
Галина Стоилова
Тел.: +359 52 573 272  
Email: galina.stoilova@fraport-bulgaria.com
Велина Лукова
Тел.: +359 56 870 102  
Email: Velina.Lukova@fraport-bulgaria.com


Ръководител Трудови правоотношения
Светлана Давидкова
Тел.: +359 52 573 271      
Email: svetlana.davidkova@fraport-bulgaria.com


Трудови правоотношения летище Бургас
Иванка Пашкулева
Тел.: +359 56 870 358      
Email: ivanka.pashkuleva@fraport-bulgaria.com


Трудови правоотношение летище Варна
Марияна Стоянова
Тел.: +359 52 573 431
Email: mariyana.stoyanova@fraport-bulgaria.com


ТРЗ
Email: TRZ@fraport-bulgaria.com
Десислава Витанова
Тел.: +359 52 573 528
Мая Здравкова
Тел.: +359 52 573 482Омбудсман
Елица Димитрова
Тел.: +359 52 573 232
Email: ombudsman@fraport-bulgaria.com