График за представяне на документи за трудов договор (за служителите от сезон 2018г.)

Дата
ВАРНА
БУРГАС

18/02

Терминален мениджмънт/ Управление на съоръженията

Управление на съоръженията/ ВИП/ ГСМ

19/02

ГСМ

Перонно и карго (вкл. Почистване на ВС)

20- 22/02

Наземно обслужване

Перонно и карго (вкл. Почистване на ВС)

25-26/02

Пътническо и карго/ ЛКЦ/ ИТ/ Счетоводство

Пътническо обслужване/ РАЛК / ЛКЦ / ИТ

27-28/02

Сигурност

Сигурност

01/03

Обща дата

Обща дата

ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Медицинско свидетелство Рентгенов оператор
Заявление за пропуск за летище
Приложение към заявление за пропуск на летище
Заявление за работа
Данни за здравно досие
Необходими документи за трудов договор
Заявление за ползване на паркинг

ЗА ЛЕТИЩЕ ВАРНА: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Заявление за пропуск за летище
Приложение към заявление за пропуск на летище
Заявление за работа
Данни за здравно досие
Необходими документи за трудов договор
Заявление за ползване на паркинг