ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Медицинско свидетелство Рентгенов оператор
Заявление за проучване
Заявление за проучване - Приложение 1 (нужни 2 бр)
Молба за работа
Формуляр за кандидатстване
Данни за здравно досие
Необходими документи
Данни за здравно досие

ЗА ЛЕТИЩЕ ВАРНА: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Молба за работа
Формуляр за кандидатстване
Данни за здравно досие
Заявление за проучване
Заявление за проучване - Приложение 1 (нужни 2 бр)
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Необходими документи