Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –

 летище Бургас, обявява прием на документи за

 вакантна позиция към отдел „Сигурност"

Инспектор по сигурността- техническа поддръжка

 Основни задължения:

 • Познава в детайли техническото оборудване, използвано за изпълнение на процедурите за сигурност към пътниците и техните ръчни и регистрирани багажи;

 • Извършва ежедневна проверка на състоянието на системата за видеонаблюдение и извършва рутинна поддръжка при необходимост;

 • Извършва проверка и калиброване на техническото оборудване, използвано за изпълнение на процедурите за сигурност към пътниците и техните багажи;

 • Поддържа база данни от записи относно работата на техническото оборудване,периодично обновяване на базата данни на TIP системата, инсталиране на рентгеново оборудване;

 • Изготвя график за работа на операторите на системата за обективен видеоконтрол;

 • Осигурява техническите средства за дозиметричния контрол на служителите работещи с рентгеново оборудване и води документация за това;

 • Следи за поддържане в изправност на техническите устройства и при повреди уведомява прекият си ръководител;

 • При отказ на техническото оборудванеда организира незабавно възстановяване работоспособността на същото, съгласно сключения договор с фирмата, осигуряваща диагностика и ремонт на оборудването;

 • Участва в екипа на пунктовете за проверка и пролъчване на регистриран багаж след сертифициране по съответната функция;

 • Изпълнява и други функции свързани с длъжността, възложени му от прекия ръководител.

 Основни изисквания:

 • Средно техническо образование , предимство е висше образование;

 • Професионален опит : предимство е 3 години в отдел „Сигурност“ на летище;

 • Владеене на английски език на много добро ниво/ писмено и устно/

 • Владеене на немски или руски език е предимство;

 • Работа с персонален компютър и готови софтуерни продукти- MSOffice на добро работно ниво.

 • Техническа подготовка- предимство е опитът в поддръжка на микропроцесорна техника, поддръжка на ЦПУ, работа със системи за видеонаблюдение, СОТ и друга слаботокова техника.Поддръжка на рентгеново оборудване

 • Физически и психически здрав.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.10.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –

 летище Бургас, обявява прием на документи за

 вакантна позиция към отдел „Сигурност" летище Бургас

                                         Рентгенов оператор

 

Основни функции и задължения:

 • Работи на пункт за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • При извършването на проверка за сигурност в пункт за проверка на лица и техния ръчен багаж, работи на различни позиции както следва:

 • Позиция 1 – работи на входа на ПП пред метал-детекторна рамка;

 • Позиция 2- работи след метал-детекторна рамка;

 • Позиция 3- работи с рентгеново оборудване;

 • Позиция 4- работи в зоната за ръчна проверка на багаж;

 • Позиция  5- работи в пункта за проверка.

 • Извършва проверка за сигурност на МПС при влизане/излизане в/от КЧЗОД, съгласно установена методология;

 • Изпълнява и други функции свързани с длъжносста, възложени му от прекия ръководител.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит : 12 месеца опит в авиационната сигурност;

 • Валидни сертификати по CONV1, HS1, HS2, ETD, AC;

 • Преминати обучения по Модул 2, Модул 3, Модул 7;

 • Владеене на английски / предимство е владеенето на втори чужд език/

 • Физически и психически здрав

 • Компютърна грамотност.

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.10.2018г!

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие

  УСПЕХ!


1