Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство;

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                   Направете го и вие!


Външна
 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за позицията

"Работник поддръжка на летателно поле и сгради"Вие ще имате възможност да:

•Установявате изправността на елементите на летателното поле
•Участвате в отстраняването на констатирани нередности по елементите на летателното поле и сградния фонд
•Участвате в ремонтно-възстановителните работи на сградния фонд по плановете за пролетно-лятната и есенно-зимната подготовка на звеното
•Участвате в ремонтно-възстановителните работи по поверената на звеното техника, подготовката на строителните материали за работа

Вие имате:


•Средно образование
•Опит в областта на ВиК и строителството минимум 2 години /пътно строителство/
•Опит в работата на летище /предимство/
•Опит в работата с техника по поддръжка

Какво предлагаме ние?


•атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
•безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
•допълнителни награди при добро представяне;
•сезонен бонус;
•безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!

Външна
Техник електрически системи


Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява прием на документи за сезонна позиция за "Техник електрически системи".

Техник електрически системи


Основни задължения:


* Спазва стриктно всички правилници и разпоредби за експлоатация и поддръжка на поднадзорни механични и електро съоръжения, за които отговаря /електрически табла, електрическа мрежа, транспортни мрежи, транспортни ленти и др./
* Извършва поддръжка, профилактичен преглед и текущ ремонт на електро съоръженията, за които отговаря;
* Следи натовареността на електрическите система и при претоварване да алармира висшестоящите ръководители;
* Води стриктно дневник за възникналите производствени аварии и предава информацията на следващата смяна;
* При необходимост взема участие в обслужването на пътници и техните багажи.


Изисквания:
* Средно образование с електротехническа или механическа специалност;
* Професионален опит минимум 2 години в тази област;
 III или по-висока квалификационна група по безопасност при обслужване на електросъоръжения


Какво предлагаме ние?


* атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
* безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
* допълнителни награди при добро представяне;
* сезонен бонус;
* безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!
Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Автомонтьор" в отдел “Управление на съоръженията”


Основни задължения:


∙Съдейства за техническата изправност и експлоатационната готовност на техниката, експлоатирана в служба"Поддръжка на оборудване за наземно обслужване,,


∙Извършва качествени технически обслужвания, периодични технически прегледи и аварийни ремонти на техническите средства за самолетно обслужване, автомобили за общ транспорт и оборудване на наземно обслужване;


∙Поддържа при постоянна изправност, предоставените му за работа машини, инструменти и съоръжения;

Заверява с подписа си дефектационната ведомост от протокола за ремонт или периодичен технически преглед-попълнени от ръководител смяната,удостоверявайки извършената операция.

Спазва Ръководставата и трхнологичните карти от завода производител за поддръжка и ремонт на техническите средства.

-Поддържа реда и чистотата;


∙Не използва повереното му оборудване извън целите на възложената му работа, отговаря персонално за използваното оборудване;


∙Работи в екип или самостоятелно.


Изисквания:

∙ Средно или средно специално образование / предимство-професионален курс

 

Свидетелство за управление на МПС / „В“


∙Професионален опит: минимум 2 години


∙Психически здрав

Какво предлагаме ние?


∙атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;


∙безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;


∙допълнителни награди при добро представяне;


∙сезонен бонус;


∙безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!


Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

 Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.
Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.


Основни задължения:
 - Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;
 - Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;
 - Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;
 - Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;
 - Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;
 - Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;
 - Работа с рентгеновата апаратура;
 - Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:
 - Средно образование
 - Владеенето на английски или други чужди езици е предимство
 

Какво предлагаме ние?
 - атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 - безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 - допълнителни награди при добро представяне;
 сезонен бонус;
 - безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!
Направете го и вие!


1