Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –

 летище Бургас, обявява прием на документи за

 вакантна позиция към отдел „Пътническо обслужване“

 

     Служител, гише за регистрация на пътници и багажи

                              отдел „Пътническо обслужване“

 Основни задължения:

 • При застъпване на дежурство се запознава с полетите , които трябва да обслужи;

 • Проверява пътните документи(билети и паспорт), работи бързо и точно с PNL, внася коректните данни в записа на всеки пътник.;

 • Раздава местата в самолета съгласно инструкциите на превозвача и желанията на пътника;

 • Спазва стриктно всички документи,регламентиращи изискванията за безопасност и сигурност на полетите;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка;

 • Следи за навременното регистриране на пътниците, уведомява Ръководител смяна за неявили се групи пътници или за други нередности;

 • Етикира багажа на пътниците по съответните направления и за следваща дестинация, следи заналичие на свръх багаж;

 • Уведомява пътниците за ограниченията за превоз на течности в ръчния багаж;

 • Следи инструкциите за превоз на пътници с намалена подвижност и специалните категории пътници, информира ги за индивидуалното им обслужване;

 • При наличие на пътници в терминалите , оказва помощ и отговаря на въпроси;

 • Уведомява Ръководител смяна при несъответствие в бройката на чекираните пътници и фактически преминалите през изхода, следи за правилното им качване в автобусите и предава всички необходими документи на шофьора;

 • Изпълнява функциите на служител „Информация“при необходимост;

 • Обслужва с уважение клиентите на летището.

Основни изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит: минимум 3 сезона в отдел „Пътническо обслужване“;

 • Владеене на английски език, /владеене на друг чужд език е предимство /

 • Компютърни умения;

 • Физически и психически здрав;

 • Успешно преминати квалификационни и опреснителни курсове и тренинги.

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 17.01.2019г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

   

                          Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                                    

   

                                                      Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –

 летище Бургас, обявява прием на документи за

 вакантна позиция към отдел „Сигурност"

Инспектор ,техническа поддръжка

 Основни задължения:

 • Познава в детайли техническото оборудване, използвано за изпълнение на процедурите за сигурност към пътниците и техните ръчни и регистрирани багажи;

 • Извършва ежедневна проверка на състоянието на системата за видеонаблюдение и извършва рутинна поддръжка при необходимост;

 • Извършва проверка и калиброване на техническото оборудване, използвано за изпълнение на процедурите за сигурност към пътниците и техните багажи;

 • Поддържа база данни от записи относно работата на техническото оборудване,периодично обновяване на базата данни на TIP системата, инсталиране на рентгеново оборудване;

 • Изготвя график за работа на операторите на системата за обективен видеоконтрол;

 • Осигурява техническите средства за дозиметричния контрол на служителите работещи с рентгеново оборудване и води документация за това;

 • Следи за поддържане в изправност на техническите устройства и при повреди уведомява прекият си ръководител;

 • При отказ на техническото оборудванеда организира незабавно възстановяване работоспособността на същото, съгласно сключения договор с фирмата, осигуряваща диагностика и ремонт на оборудването;

 • Участва в екипа на пунктовете за проверка и пролъчване на регистриран багаж след сертифициране по съответната функция;

 • Изпълнява и други функции свързани с длъжността, възложени му от прекия ръководител.

 Основни изисквания:

 • Средно техническо образование , предимство е висше образование;

 • Професионален опит : опит в авиацията е предимство;

 • Владеене на английски език на много добро ниво/ писмено и устно/;

 • Владеене на немски или руски език е предимство;

 • Работа с персонален компютър и готови софтуерни продукти- MSOffice на добро работно ниво;

 • Техническа подготовка- предимство е опитът в поддръжка на микропроцесорна техника, поддръжка на ЦПУ, работа със системи за видеонаблюдение, СОТ и друга слаботокова техника.Поддръжка на рентгеново оборудване;

 • Физически и психически здрав.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 27.11.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –

 летище Бургас, обявява прием на документи за

 вакантна позиция към отдел „Сигурност“

 

               Рентгенов оператор/Супервайзор, ПП

 Основни задължения:

 • Работи на пункт за проверка на лица , техния ръчен багаж и МПС;

 • Преди началото на всяка смяна извършва инструктаж и запознава с обстановката служителите на ПП;

 • Контролира извършването на проверка за сигурност в пункт за проверка на лица и техния ръчен багаж, като следи да се изпълнява съгласно изискванията по позиции,както следва;

 • На позиция 1работи на входа на ПП пред метал-детекторна рамка ,като изпълнява съответни функции;

 • На позиция 2 работи след рамковия метал-детектор, като изпълнява определените функции;

 • На позиция 3работи с рентгеновото оборудване , като изпълнява определените процедури;

 • На позиция 4 работи в зоната за ръчна проверка на багаж, като се ръководи от определените правила;

 • Контролира проверката на МПС да се извършва съгласно установената методология;

 • Организиране на работния процес по места и бърза реакция в пикови моменти за преразпределение на персонала по работни места;

 • Контролира качественото обслужване на лицата преминаващи проверка и спазване стандартите за професионално, етично и добро отношение;

 • Изпълнява и други функции свързани с длъжността, възложени му от прекия ръководител.

  Основни изисквания:

 • Образование: средно ; висше е предимство;

 • Професионален опит: минимум 36 месеца в отдел „Сигурност“;

 • Владеене на английски език;

 • Да отговаря на изискванията от Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване;

 • Физически и психически здрав;

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 18.01.2019г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                                    

   

                                                       Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство;

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                   Направете го и вие!


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

 

 

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД -  летище Варна, обявява вътрешен конкурс за позиция по заместване  към отдел „Пътническо обслужване и карго“

Ръководител смяна

Основни задължения

 • Ръководи и контролира цялостния процес на обслужване на пътници и багажи;

 • Разпределя, контролира и следи изпълнението на работата на служителите от ръководената от него смяна;

 • Определя чекин – гишетата, изходите и служителите заети с обработката на полетите;

 • Отговаря за коректното и своевременно изпращане на СИТА съобщения;

 • Контролира коректното внасяне на PNL в DCS Flight Handling”;

 • Отговаря за правилното съхранение на инструкциите на авиокомпаниите - GOM,STM,PHM,GHM;

 • Контролира и съхранява за постъпилите PAL/CAL съобщения и отговаря за обслужването на PRM;

 • Отговаря за коректното внасяне на бройката на актуално обслужените пътници и бройки за плащане в таблицата AIS;

 • Не допуска закъснение на ВС по вина на дежурната смяна.

   

  Вие имате

 • Висше образование

 • Компютърна грамотност

 • Професионален опит в отдел „Пътническо обслужване“ предимство

 • Свободно владеене на английски език

 • Познания по чужд език- руски или втори западен език /предимство/

 •  

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 22.01.2019г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

 Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.
Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.


Основни задължения:
 - Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;
 - Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;
 - Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;
 - Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;
 - Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;
 - Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;
 - Работа с рентгеновата апаратура;
 - Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:
 - Средно образование
 - Владеенето на английски или други чужди езици е предимство
 

Какво предлагаме ние?
 - атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 - безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 - допълнителни награди при добро представяне;
 сезонен бонус;
 - безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!
Направете го и вие!


1