Външна
Контрольор рампа
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за сезон 2018 за "Контрольор-рампа"в отдел „ЛКЦ“


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.


Основни задължения:
 Контролира спазването на всички нормативни документи отнасящи се до безопастността при наземното обслужване на въздухоплавателните средства(ВС) на перона;
 Извършва проверки на наземното обслужване на ВС по отношение на безопастността;
 Контролира спазването на правилата за движение на моторни превозни средства(МПС) и самолетообслужваща техника(СОТ);
 Извършва проверки за правото на достъп на обслужващия персонал до зоните, отбелязани на пропуска;
 При нарушаване правото на достъп , информира Ръководител смяна ЛКЦ и ръководител смяна Сигурност, за отнемане на пропуска от Ръководител смяна Сигурност;
 По време на работната смяна извършва минимум 4 инспекционни проверки за състоянието и разположението на съоръженията и подвижното оборудване на местостоянки;
 В началото на работната смяна извършва инспекционна проверка за състоянието на своята зона за отговорност, докладва на Ръководител смяна ЛКЦ и прави запис в определения за това журнал;
 Извършва инспекционни проверки за състоянието и чистотата на перона, грунтовите участъци и прилежащите до периметровата ограда зони,
 Съвместно Ръководител смяна ЛКЦ извършва инспекционни проверки ниво2 за състоянието на изкуствената настилка на пистата за излитане и кацане, пътеките за рулиране, перона, грунтовите участъци и прилежащите до периметровата ограда зони;
 Познава отлично маркировката на перона;
 Води ВС на перона и го установява на съответната местостоянка(МС) съгласно график изготвен от Ръководител смяна ЛКЦ;
 Отговаря за безопасното водене на ВС по перона;
 Осигурява дейностите при строителни или ремонтни дейности на летището;

Изисквания
 Средно образован, висше е предимство;
 Владеене на английски език;
 Професионален опит предимство е да е работил на летище Бургас или да има опит на друго летище,
 Свидетелство за управление на МПС категория „В“.
 Физически и психически здрав
Какво предлагаме ние?
 атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 допълнителни награди при добро представяне;
 сезонен бонус;
 безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи - Специална категория пътници

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Пряко отговаря за обслужването на пътниците с намалена подвижност и на специалните категории пътници и техните багажи;

 • При пристигане осигурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата на ГКПП и асистира при получаването на багаж;

 • При заминаване осугурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата за регистрация, проверка по сигурност и паспортна проверка до зоната за специални категории пътници в Транзитен салон;

 • Координира обслужването на всички специални категории пътници и техните багажи.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 

 

 


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

-

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява   конкурс за постоянна позиция:

 Ръководител смяна

   отдел „Перонно обслужване и карго“

     Oсновни  задължения:

 • Ръководи, организира и контролира цялостния работен процес в смяната/бригадата/;

 • Ръководи, служителите по работни места според длъжностите и уменията, които притежават;

 • Прави кратък ежедневен инструктаж, определя групи, отговорен по затоварване за всяка според технологичният график;

 • Разяснява особеностите в обработката на ВС, които ще обслужват от групите за периода на смяната;

 • Поддържа необходимата комуникация с отдел „Рамп агенти и лоуд контрол“(РАЛК),“Летищен координационен център“(ЛКЦ),“Пътническо обслужване“(ПО) и др. служби;

 • Извършва постоянен контрол по изпълнение задълженията на служители влизащи в състава на смяната.;

 • Организира , разпределя и контролира спазването на „Технологичния график“по дейностите свързани с обслужването на ВС, пътници, карго и поща;

 • Запознава служителите, влизащи в състава на бригадата с графика на полети за смяната и ги разпределя по работни места;

 • Следи и контролира изправността на СОТ и МПС ;

 • Предприема незабавни действия и информира служба ПОНО при възникнали неизправности и аварии;

 • Контролира и отговаря за дейностите в бригадата, свързани с предпазване от повреда, кражба и неблагоприятни метеорологични условия на багаж, карго и поща;

 • Участва в изготвянето и отговаря за изпълнението на месечния график за работно време;

 • Извършва и работа от друг характер, макар и да не съответства на неговите основни функционални задължения по преценка на прекия ръководител;

 • При производствена нужда управлява СОТ и МПС при обслужване на ВС и пътници

 • В случаите на обслужване на ВС спазва стриктно правилата за безопасно подхождане и установяване на МПС и СОТ към ВС, следи за нормалната работа на двигателя/МПС,СОТ/и се грижи за изправното състояние на поверената му техника;

Изисквания

 • Образование: средно ,висше е предимство;

 • Професионален опит: длъжността се заема от служител с минимум 5г.стаж на летище в системата на обслужване на ВС;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, минимум категория “B”;

 • Удостоверение за правоспособност за работа с всички видове СОТ;

 • Физически и психически здрав, годен да понася високи натоварвания.

 

 Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява конкурс за постоянна позиция:

 

                                    Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

                                             към отдел „Перонно обслужване и карго“

                                                              летище Бургас 

Oсновни задължения:

 • Проверява и приема поверената му Самолетообслужваща техника (СОТ) и МПС от Ръководител смяна „Перонно обслужване и карго;

 • Запознава се с работната обстановка при застъпване на дежурството и приема работата от дежурния работник от предходната смяна;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и разпределението на работата по време на дежурство;

 • Управлява СОТ И МПС при обслужване на ВС и пътници:перонен автобус, влекач, електрогенератори, самоходна багажна лента, пътническа стълба, тоалетна кола, водоноска, кетеринг автомобил, амбулифт, микробус;

 • Спазва стриктно правилата за движение за безопасно подхождане и установяване на МПС и СОТ към въздухоплавателното средство(ВС)

 • Следи за изправното състояние на поверената му техника, проверява готовността за работана машините и съоръженията за зимно почистване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиранеи перон;

 • Участва в обслужването карго и поща превозвани с товарно или пътническо ВС;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит на летище минимум 3 сезона ;

 • Свидетелство за правоуправление категория B , C и Д ;

 • Физически и психически здрав ;

 

 

 

 Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас- обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Работник товаро-разтоварна дейност"в отдел “Перонно обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения

 • Извършва обслужване на ВС на перона;

 • Поставя осигурителни конус около ВС при спазване на схемите на всяка авиокомпания;

 • Извършва приемане, сортиране ,товарене и разтоварване на багаж и карго ;

 • Работи с BRS –система ;

 • Извършва товаро-разтоварна дейност на перона и отговаря за целостта на багажа на пътниците;

 • Разпределя багажите и товарите в багажните отделения на ВС, съгласно нарежданията на Рампагента.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Желание за работа в екип.

 

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор тежкотоварен автомобил"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

 

Шофьор тежкотоварен автомобил

 

Основни задължения:

 

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: eлектрогенератор, тоалетна кола, водоноска, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт), микробус, влекач, самоходна багажна лента;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС категория „С“.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 •       Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

   


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор тежкотоварен автомобил  над 12 тона "в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

 

Основни задължения:

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: перонен автобус, микробус, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт);

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за правилното закрепване на помощните принадлежности и товара.

  При поява на техническа неизправност уведомява прекия си ръководител;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от пътническите автобуси;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище;

 • Участва в аварийно-спасителните работи, както и в тренировъчните действия;

 

 

Изисквания:

 • Средно образование /предимство е техническо образование/;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат.СЕ /Д или ДЕ;

 • Професионален опит- 3 год. като водач на МПС с посочените категории.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Контрольор по затоварване/координатор наземно обслужване"в отдел „Наземно обслужване“


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

  Основни задължения:

 • Извършва подготовка за обслужване на въздухоплавателните средства (ВС) – данни за входящо затоварване, инструкция за затоварване, заявки за услуги, необходима техника и персонали проверява самолето-стоянката за чужди предмети;

 • Посреща самолета на стоянката и поставя конуси и столчета;

 • Осъществява контакт с екипажа за получаване на входящи полетни документи;

 • Координира цялостното обслужване на самолета;

 • След консултации с екипажа на въздухоплавателното средство, дава команда за стартиране на бординга на пътниците;

 • Контролира правилното затоварване на въздухоплавателното средство, както и навременното му тръгване;

 • Отчита допълнителни услуги и осигурява тяхното фактуриране;

 • Отстранява столчета и конуси от колесниците на въздухоплавателното средство;

 • Осигурява стартирането на двигателите и оглежда стоянката след напускането от въздухоплавателното средство;

 • Поддържа и съхранява полетната документация.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:

 • Средно образование

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


1 2