Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за Оператор зареждане с гориво"в отдел “Горива и смазочни материали”

Оператор зареждане с гориво

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

Основни задължения:

 • Участва в приемането на авиационно гориво от автоцистерни,влакови цистерни или от друго, указано във вътрешните инструкции място;

 • Зарежда автоцистерната с авиационно гориво от хидрант, зарежда въздухоплавателни средства (ВС) и други;

 • Извършва визуален контрол на автоцистерната и горивото;

 • След установяване на самолетна стоянка до ВС разпъва гориво зареждащите шлангове и заземяващия кабел и ги куплира към самолета;

 • При подаване на гориво към ВС следи измервателните уреди да не превишават нормите и цялостния процес на зареждане;

 • Оформя първичния документ за извършената услуга и го предоставя за подпис на отговорно лице от екипажа, представител на заредения самолет;

 • Отговаря за предотвратяване замърсяването и оводняването на авиационното гориво;

 • Носи отговорност за спазване технологичните изисквания за работа с авиационно гориво и противооблединителна течност;

 • Отговаря за правилното и нагледно водене и съхранение на документацията в отдел Горива и Смазочни Материали (ГСМ).

Изисквания:

 • Средно образование- Техническо/химическо;

 • Професионален опит -С предимство минимум 1 година трудов стаж за работа с горива и в ГСМ бази;

 • Свидетелство за правоуправление категория В.

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура !

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                             Направете го и вие!

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Служител гише за регистрация на пътници и багажи"в отдел Пътническо обслужване


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 • Издава бордни карти на пътниците след пълна проверка на тяхната информация;

 • Следи за навременното регистриране на пътниците;

 • Претегля и етикира багажа на пътниците, като следи за ограниченията на авиокомпаниите и информира при необходимост от събиране на такса свръхбагаж;

 • Внася коректни данни в записа на всеки пътник /брой и тегло на багажите, връзка с продължение, класа и статус на билета, параметрите на исканото от пътника място, код за специално обслужване, ако е необходимо/;

 • Провежда интервю с пътници по въпроси, засягащи сигурността;

 • Оказва съдействие на пътници по време на регистрация, включително пътници със специални нужди като непридружени непълнолетни лица (UM), VIP пътници и пътници с намалена мобилност;

 • На изхода осъществява процеса по отвеждане на пътниците.

 

Основни  изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на  смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

                   Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Информатор,пътническо обслужване"в отдел “Пътническо обслужване”

 

Информатор, пътническо обслужване

отдел "Пътническо обслужване", ЛЕТИЩЕ Бургас

Основни задължения

 • Следи работата на автоматичната система за визуално изображение на информационни табла (FIDS);

 • Следи в системата информацията за движението на въздухоплавателните средства, опериращи на летището;

 • Прави стандартни радиоинформации за вътрешни и международни полети;

 • Дава текуща информация за пристигане, закъснения и анулации на полети

 • Дава дублирана информация на всеки 30 минути за състоянието на полетите, обслужвани на летището

 • Следи за коректността на подаваната информация към информационни табла с полетно разписание

 • Отговаря на запитвания (на място или по телефон) във връзка с движението на въздухоплавателните средства, пътуващи от и за летището;

Изисквания

 • Средно образование

 • Отлично владеене на английски

 • Владеенето на други чужди езици е предимство

 • Добра дикция и артикулация

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура.   Само одобрените по документи ще получат покана за интервю. 

                  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                                 Направете го и вие!

 


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас

обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019

за "СГРПБ/Специална категория пътници" към отдел ,,Пътническо обслужване

 

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи - Специална категория пътници

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

Основни задължения

 • Пряко отговаря за обслужването на пътниците с намалена подвижност и на специалните категории пътници и техните багажи;

 • При пристигане осигурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата на ГКПП и асистира при получаването на багаж;

 • При заминаване осугурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата за регистрация, проверка по сигурност и паспортна проверка до зоната за специални категории пътници в Транзитен салон;

 • Координира обслужването на всички специални категории пътници и техните багажи.

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура.Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

                     Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                                Направете го и вие!


Външна

СГРПБ/Организатор събиране на такси и свръх багаж

                           отдел „Пътническо обслужване“

 

Oсновни задължения:

 • Изпълнява условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;

 • Обслужва пътниците според инструкциите на превозвача, включително и при закъснение или анулиран полет;

 • Приема парични суми , връща ресто и издава документи, които авиокомпанията предоставя за издадените билети и допълнителни услуги;

 • Отчита касовата наличност,като проверява фактическата наличност и паричните суми с касовия остатък;

 • Извършва посредническа дейност при обслужване на редовните авиокомпании като спазва стандартите и процедурите;

 • Извършва разплащания по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи; изготвя дневни и месечни отчети;

 • Изготвя месечни отчети към авиокомпаниите и изпраща необходимата документация до прекия си ръководител;

 • Отговаря за отчетността на документите и се уверява, че цялата информация се предава редовно и правилно към съответните отдели;

 • Носи материална отговорност за събирането и приемането, съхранението и предаването на финансови средства;

 • При застъпване на дежурство се запознава с полетите , които трябва да обслужи като СГРПБ, работи бързо и точно сPNL и внася коректните данни в записа на всеки пътник.

  Изисквания:

 • Средно образование

 • Професионален опит: oпит в авиациата е предимство;

 • Английски език

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31 .03.2019г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

                              Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                            Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Организатор карго"в отдел „Перонно обслужване и карго“


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

 Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Oсновни задължения:

 • Приема и предава карго и поща , извършвайки контрол за необходимата маркировка и състояние на опаковката;
 • Организира, ръководи и контролира работния процес, по обработка на карго и поща в публичната зона и перона;
 • Подготвя, издава и комплектува основните транспортни документи и съобщения при подготовката на карго или поща;
 • Изготвя отчет в касовата книга за постъпилите финансови средства от дейностите, свързани с обслужването на карго и поща.

 

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Професионален опит: стаж в наземното обслужване на въздухоплавателни средства е предимство;
 • Английски език;
 • Владеенето на други чужди езици е предимство.

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

                  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                          Направете го и Вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Чистач въздухоплавателно средство" към отдел ,,Перонно  обслужване и карго

Чистач въздухоплавателно средство

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

Основни задължения

 • Почиства качествено въздухоплавателни средства (ВС);

 • Запознава се с обстановката и разпределението на работата за дежурството;

 • Отговаря за зареждане с консумативни материали на въздухоплавателното средство, съгласно изискванията на съответните авиокомпании;

 • Работи с портативна прахосмукачка;

 • При откриване на забравени вещи в процеса на почистване, ги предава на служител от отдел Сигурност, след подписване на контролен лист за намерени вещи;

 • Участва в поддържането на перон и предгаров площад за осигуряване на нормално обслужване на полетите.

Изисквания

 • Средно образование

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

             Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                       Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас- обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Работник товаро-разтоварна дейност"в отдел “Перонно обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения

 • Извършва обслужване на ВС на перона;

 • Поставя осигурителни конус около ВС при спазване на схемите на всяка авиокомпания;

 • Извършва приемане, сортиране ,товарене и разтоварване на багаж и карго ;

 • Работи с BRS –система ;

 • Извършва товаро-разтоварна дейност на перона и отговаря за целостта на багажа на пътниците;

 • Разпределя багажите и товарите в багажните отделения на ВС, съгласно нарежданията на Рампагента.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Желание за работа в екип.

 

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Шофьор тежкотоварен автомобил  над 12 тона "в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

 

Основни задължения:

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: перонен автобус, микробус, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт);

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за правилното закрепване на помощните принадлежности и товара.

  При поява на техническа неизправност уведомява прекия си ръководител;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от пътническите автобуси;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище;

 • Участва в аварийно-спасителните работи, както и в тренировъчните действия;

 

 

Изисквания:

 • Средно образование /предимство е техническо образование/;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат.СЕ /Д или ДЕ;

 • Професионален опит-  3 год. като водач на МПС с посочените категории.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


1 2