Процедура: " Разширение към централизирана система за антивирусна защита на летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 19.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com


Процедура: " Сключване на договор за доставка на стационарни телекомуникационни съобщителни услуги за гласова комуникация за нуждите на летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 9.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: " Проект за изграждане на сграда за осигуряване дейността на служба Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/ на летище Варна“
Валидна от: 9.4.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: " Избор на лицензиран изпълнител/и/ за комплексно обслужване на гененирани битови, биоразградими и рециклируеми отпадъци от дейността на летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 9.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: " Доставка на 1 брой шредер /мулчер/ за летище Варна“
Валидна от: 11.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Процедура: " Консултантски услуги и строителен надзор по смисъла на ЗУТ за проект - <Изграждане на нов трафопост и преместване на стълб за перонно осветление на Терминал 2 летище Бургас> “
Валидна от: 8.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Проектиране на автомивка за самолетообслужваща техника зона "Въздух" Летище Варна“
Валидна от: 2.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Проектиране Нови складове за стоки и материали и помещения за архиви - летище Бургас “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Разширение на служебен Контролно-пропускателен пункт на летище Бургас “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Частичeн ремонт на хидроизолация на стоманобетонов покрив на Терминал 2 – летище Варна “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com