Процедура: "Обновление инфраструктурни услуги на системен софтуер - летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 15.2.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка на самоходна, електрическа, телескопична работна площадка за нуждите на летище Варна “
Валидна от: 11.2.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подобрения в зоната на изходите - Терминал 2 летище Бургас “
Валидна от: 6.2.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Разширение на паркинги пред Терминал 2 - етап 2 - летище Бургас “
Валидна от: 28.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка и монтаж на осветителни тела в Терминал 2 на летище Варна “
Валидна от: 25.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подобрение на осветлението на Терминал 2 летище Бургас"“
Валидна от: 16.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com