Процедура: "Имплементиране на решение за споделена инфраструктура и интерфейс за директен достъп до система на авиокомпаниите “
Валидна от: 18.06.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка и монтаж на подемник 4 колонен за автобуси - 1 брой
Доставка на крик канален, въздушно-хидравличен - 1 брой
за нуждите на летище Бургас “
Валидна от: 13.06.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Строително-монтажни работи по ремонт на "Оберлихти" /Горно осветление/ на сграда "Кетъринг" летище Варна“
Валидна от: 05.06.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас “
Валидна от: 04.06.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com