Процедура: "Рехабилитация на участъци от Перон на летище Варна"
Валидна от: 18.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Подмяна на битумен фугопълнител във фугите на перона Летище Варна"
Валидна от: 10.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изграждане на система за управление на складовото стопанство летище Варна"
Валидна от: 12.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Увеличаване на височината на периметровата ограда 300 м. - летище Варна“
Валидна от: 15.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изпълнение на ел. за тераса на ВИП салон; Терминал 2; Летище Варна /“
Валидна от: 15.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на 8 броя тягови батерии 80 V /2x400V/ 4PzS 320 Ah за платформени електрокари за нуждите на летище Варна“
Валидна от: 12.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства на писта за излитане и кацане на летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 10.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на преносими компютри и монитори за подмяна - летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 09.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Периодична доставка по предварителна заявка на карбамид /UREA N-46%/ за противообледенителна обработка на изкуствените настилки на Варна и летище Бургас “
Валидна от: 04.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Ремонт на пропаднала настилка в административната сграда на ГСМ на територията летище Бургас“
Валидна от: 19.09.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com