Процедура: "Доставка на Регулируема самолетна пътническа стълба за летище Варна“
Валидна от: 16.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Интериорно оформление на кът за посетители в Терминал 2 на летище Бургас “
Валидна от: 16.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Доставка на пътно-маркировъчна боя, разредител и светлоотражателни перли за хоризонтална маркировка и знаци в работната площ на летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 11.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062 ;nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Изграждане на зелена стена в Зимна градина - ВИП летище Варна“
Валидна от: 11.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изграждане на преброителна система за свободни парко места - летище Бургас"
Валидна от: 12.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Освежаване и нанасяне на нова маркировка на изкуствените настилки на перон, в съответствие с изискванията на Наредба 14 - Летище Бургас"
Валидна от: 30.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Подмяна на част от ВиК мрежата на летище Варна “
Валидна от: 09.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Проектиране и изпълнение на пешеходен достъп между сграда на Терминал 2 и перон на летище Варна"
Валидна от: 12.03.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199 ;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка и монтаж на климатични системи - летище Варна“
Валидна от: 09.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Сключване на рамков договор за разширение компютърни мрежи - летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 13.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Доставка на Машина за противообледенителна обработка на ВС - летище Бургас“
Валидна от: 06.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com