Процедура: "Реконструкция на резервоара за авиационно гориво - Тополи - летище Варна “
Валидна от: 03.08.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Изграждане на ново гише "Информация" в терминал 2 на летище Варна“
Валидна от: 03.08.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com




Процедура: "Изграждане на автоматични контролиращи и спиращи достъпа съоръжения /антитерористични боларди/ в зоната на Терминал 2 на летище Бургас"
Валидна от: 27.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Подобрения на Бизнес Салон, Летище Варна. Преустройство на съществуваща тераса в зимна градина"
Валидна от: 25.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на летище Варна и летище Бургас“"
Валидна от: 25.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Управление на проекта, контрол върху строителните работи /качествен контрол и администриране на договора за "Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас - зона северозапад“"
Валидна от: 17.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Проектиране и изграждане на система за периметрова охрана при летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 11.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: от 23.07. до 03.08.2018 Весела Алексиева - 0884 801 337 след 04.08.2018 - Светослав Петров - 0884 801 375;Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com;Svetoslav.Petrov@fraport-bulgaria.com



Процедура: "Д-ка и имплементиране на софтуерна платформа за управление на човешките ресурси - летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 26.06.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com