Процедура: "Пълно енергийно обследване на летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 22.11.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Обследване и проектиране на нови клонове на поливна система и интегрирането им към съществуваща - летище Бургас“
Валидна от: 23.11.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com
Процедура: "Изработване на инвестиционен проект за изграждане на гараж за самолетообслужваща техника на територията на летище Варна “
Валидна от: 14.11.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com