Климат и Енергетика

Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога да се използва енергията ефективно. Във връзка с това „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД инвестира в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. В дружеството се спазва политика по енергийна ефективност.

- Справка ЕО Летище Варна (.pdf)

- Доклад ЕО 2015-2017 Летище Варна (.pdf)

- Справка ЕО Летище Бургас (.pdf)

- Доклад ЕО 2015-2017 Летище Бургас (.pdf)

- План за намаляване на въглеродните емисии във ФТСЕМ (.pdf)