Наземно обслужване

boj_3710.jpg

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД осигурява най-доброто качество на услугите за наземно обслужване на самолети от високо квалифициран персонал, в пълно съответствие със стандартите на IATA:

 • Представителство, Администрация и Надзор:

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД извършва управление и развитие на терминалните съоръжения и пътническите процеси на летищата във Варна и Бургас. Организационният мениджмънт включва осигуряване на адекватни терминални съоръжения в съответствие с нуждите, както и осигуряване на оперативна безопасност и ефективност. Основан на много десетилетия, опитът на Фрапорт АГ сега намира приложение в управлението на летищата Варна и Бургас.

 • Пътнически услуги:
  Нашият основен фокус е постигането на удовлетворение у авиационните компании и техните клиенти. Затова сме създали услуга за обслужване на пътниците, която е персонализирана и съобразена с клиентите в най-голяма възможна степен - от грижата за пътниците, до качването на борда и графика на полетите.

За да отговорим на нуждите на пътниците, Фрапорт ТСЕМ предлага:

- Нови пътнически терминали с просторни зони за пътниците и модерно оборудване

- Автоматизирана система за регистрация на пътници и обработка на багажи;

- Професионални услуги за пътници с увреждания;

- Изцяло нова програма (We Care) за обгрижване на пътниците и гарантиране на приятно изживяване от тяхна страна.

- Удобна ВИП зона;

- Безмитни магазини с широка гама маркови продукти

- Аутлети за храни и напитки, както и открити тераси

- Wi Fi

- Пунктове за обмен на валута

 

 • Перонно обслужване:
  Ключовите експертни умения при наземното обслужване включват бързото и ефективно обслужване на самолетите. Комплексна верига за доставки и обслужване, както и квалифицирани специалисти, разполагащи с разнообразно специално оборудване и системи, осигурява високо ниво на ефективност, надеждност и прецизност.
 • Управление на товарите, Комуникациите и обезпечаване на полети:
  В зоната за Въздушен контрол, Фрапорт полагаме грижа за безопасна и ефективна дейност в зоните за рулиране, както и да отговорим на нуждите на клиентите си. Управлението на рулирането на самолетите се извършва в тясно сътрудничество с ДП Ръководство на въздушното движение.
 • Карго и пощенски услуги:
  Специализирани съоръжения и офиси на двете летища предлагат надеждни услуги за обработка на карго при конкурентни цени и целогодишно гарантиране на навременните доставки. Клиентите ни, предоставящи карго услуги, могат да се възползват от широка гама иновативни, специфични за клиентите ни логистични решения и високо ниво на качеството на услугите, налични 24 часа в денонощието. Силно мотивиран екип и съвременно оборудване за обработка на каргото осигуряват безопасна, надеждна и бърза обработка на товарите.
 • Услуги по поддръжка:
  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД не само предлага класически услуги като планиране, дизайн, експлоатация, търговия на дребно и управление на територията на летищата, но също така има опит и в организацията на обучения в подкрепа на високата квалификация на специалистите. 
 • Сигурност:
  Сигурността и безопасността на служителите, посетителите и пътниците на летищата във Варна и Бургас са нашият най-голям приоритет. В съответствие с националното законодателство и Европейските нормативи, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД разполага с цялостна система от процедури и мерки за избягване и предотвратяване на опасности и за гарантиране на бързото възстановяване на дейността след инциденти.
 • Зареждане с гориво на самолети:
  Презареждането на самолети се осигурява в сътрудничество с глеми компании от петролния бизнес, като се предоставя висококачествено гориво.