Процедури

Процедура: Провеждане на процедура за  сключване на рамков договор за периодична доставка на почистващи препарати и консумативи  - летище Варна
Валидна от: 17.7.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Доставка на микросепаратор за определяне на модифициран индекс, съгласно  ASTM D3948-14 за летище Бургас
Валидна от: 15.7.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Разширение на буферен резервоар в УПИ II-43 кв. 6 - летище Варна
Валидна от: 12.7.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Избор на изпълнител за доставка на минерална вода за летище Варна, летище Бургас и ЦУ  
Валидна от: 1.7.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

 

Процедура: Реконструкция и промяна на предназначението на временен терминал за обслужване на пристигащи и
заминаващи пътници  (терминал 3) в хангар,  летище Варна
Валидна от: 27.6.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

 

Процедура: Ремонт на сграда на отдел "РАЛК" в Терминал 1 - Пристигащи, летище Бургас
Валидна от: 2.7.2019
Статус: Предстояща процедура
  За участие, телефон законтакт:  Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
 
Процедура: Изработване проект за разширение и план за реконструкция на пътека за рулиране Е (ПР Е), летище Варна
Валидна от: 6.6.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

 

Процедура: Задание за подмяна на покривна ламарина с термопанели и  подмяна на гаражни врати и дограми Хале 1 летище Бургас
Валидна от: 13.6.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: а участие, телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

 

Процедура: Обособена позиция 1: Изготвяне на Работен проект за Светлини за защита на пистата за излитане и кацане на летище Варна и летище Бургас;
Обособена позиция 2: Изготвяне на Работен проект за обособяване на допълнителни
позиции от вертикалната маркировка на пистата за излитане и кацане на летище Варна;
Обособена позиция 3: Изготвяне на Работен проект за система за ранно предупреждение на летище Варна
Валидна от: 20.5.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com