Процедури

Процедура: Освежаване и нанасяне на нова маркировка на изкуствените настилки на перон, в съответствие с изискванията на Наредба 14 - летище Бургас
Валидна от: 9.3.2020
Статус: Предстояща процедура
Съобщение: За участие телефон за контакт: Никола Згуров, 0886 767 062, nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Доставка на машина за почистване на DPF филтри за леки и лекотоварни автомобили - летище Бургас
Валидна от: 9.3.2020
Статус: Отворена за участие
Съобщение: За участие телефон за контакт: Никола Згуров, 0886 7670 62, nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
   
Процедура:

Доставка на основно оборудване за перонно осветление за летище Варна и летище Бургас по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на пилони за перонно осветление за летище Варна и летище Бургас“

Обособена позиция 2 „Доставка на асиметрични осветителни тела (прожектори) за перонно осветление за летище Варна и летище Бургас“

Валидна от: 25.2.2020
Статус: Отворена за участие
Съобщение: За участие се свържете с нас: Катя Загорова, 0884 433 199, Katya.Zagorova@fraport-bulgaria.com
   
За участие се свържете с нас: Весела Алексиева, 0884 801 337, Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com
За участие се свържете с нас: Весела Алексиева, 0884 801 337, Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com
За участие се свържете с нас: Весела Алексиева, 0884 801 337, Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com