Процедури

Процедура: Сключване на рамков договор за доставка на електроматериали за нуждите на летище Варна и летище Бургас
Валидна от: 19.09.2019 
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Сключване на рамков договор за доставка и интеграция на мрежово оборуднане на  летище Варна и летище Бургас
Валидна от: 17.7.2019
Статус: Отворена за участие 
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Добавяне на мрежа срещу навлизане на диви животни по периметрова ограда – летище Варна
Валидна от: 21.8.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Възстановяване на противопожарен път – ГСМ – ЖП Разтоварище - Летище Варна
Валидна от: 14.8.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
   
Процедура: Сключване на рамков договор за периодична доставка на изделия от полиетилен и пластмасови изделя / чували, торбички  еднократни ръкавици, ръкавици-нитрил-винил, калцуни, торбички за течности и други/  за летище Варна
Валидна от: 1.8.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
   

 

Процедура: Изработване проект за разширение и план за реконструкция на пътека за рулиране Е (ПР Е), летище Варна
Валидна от: 6.6.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие, телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com