Публични покани

Процедура:  "Рехабилитация на перон, пътека за рулиране "Н" и писта за излитане и кацане на Летище Бургас"
 Валидна от:  16/12/2014 15:40
 Валидна до:  12/01/2015 16:00
 Статус:  Възложена

 

 Процедура: Подмяна на външна фасада на ВИП/Бизнес салон „Заминаващи“ в Терминал 2, летище Варна
 Валидна от:  12/12/2014 13:50
 Валидна до:  23/12/2014 12:00
 Статус:  Възложена

 

 Процедура: Подобрения в достъпната среда и безопасността на пешеходните зони на Летище Бургас
 Валидна от:  08/12/2014 15:00
 Валидна до:  05/01/2015 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура: Подмяна на външна фасада на ВИП/Бизнес салон „Заминаващи“ в Терминал 2, летище Варна
 Валидна от:  21/11/2014 15:30
 Валидна до:  05/12/2014 16:00
 Статус:  Прекратена - няма получени оферти

 

 Процедура: Доставка на резервен сървър към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна
 Валидна от:  21/11/2014 12:00
 Валидна до:  03/12/2014 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура:  Преустройство на аптека и магазин във ВИП/Бизнес салон "Пристигащи" в Терминал 2, летище Варна
 Валидна от:  27/10/2014 12:15
 Валидна до:  06/11/2014 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура:  Подобрения на ВИП зона в Терминал 1 на Летище Бургас
 Валидна от:  15/10/2014 12:30
 Валидна до:  24/10/2014 15:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура: Доставка, монтаж и конфигуриране на втори сървър (Matrix server) към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна – HEIMANN Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is
 Валидна от:  08/10/2014 11:00
 Валидна до:  20/10/2014 16:00
 Статус:  Затворена
 Съобщения  

 

 Процедура:  "Преустройство на служебен Граничен Контролно Пропускателен Пункт на Летище Варна (КПП 1/3)"
 Валидна от:  30/09/2014 - 15:10
 Валидна до:  08/10/2014 - 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура: "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Бургас"
 Валидна от: 19/09/2014 - 13:49
 Валидна до: 30/09/2014 - 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура:  "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Варна"
 Валидна от:  19/09/2014 - 13:44
 Валидна до:  30/09/2014 - 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура: Изготвяне на работен проект за дренажна система на писта за излитане и кацане на летище Бургас
 Валидна от:  04/09/2014 16:00
 Валидна до:  23/09/2014 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура:  Строителство на път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, Летище Варна
 Валидна от:  27/08/2014 09:00
 Валидна до:  05/09/2014 16:00
 Статус:  Затворена

 

 Процедура: "Изпълнение на сградни водопроводни отклонения към съществуващи сгради на Летище Бургас"
 Валидна от:  14/07/2014 - 15:42
 Валидна до:  28/07/2014 - 16:00
 Статус:  Възложена