Обществени поръчки

 Процедура:

 

Строителство на нов служебен Граничен Контролно-Пропускателен Пункт на летище Бургас

 

 Валидна от:  08/12/2014 15:30
 Валидна до:  22/01/2015 16:00
 Статус:  Затворена
 Съобщения  Отварянето на ценовите предложения на участниците ще се проведе на 16.02.2015 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Т3, летище Варна. По-подробна информация е публикувана в Съобщение за отваряне на ценовите оферти"

 

 Процедура:  „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Разширение на пътека за рулиране „А“ на Летище Варна”
 Валидна от:  20/11/2014 15:00
 Валидна до:  15/01/2015 16:00
 Статус:  Затворена
 Съобщения

 Срокът за представяне на оферти е удължен до 16.00 часа на 05.02.2015г.

 Представените оферти ще бъдат отворени в 11.00 часа на 06.02.2015г.

 Отварянето на ценовите предложения на участниците ще се проведе на 24.02.2015 г. от 11:00 часа в заседателна зала на Т3, летище Варна. По-подробна информация е публикувана в Съобщение за отваряне на ценовите оферти"

 

 Процедура:  "Консултантски услуги за подобряване на електрозахранването, регулаторите и светотехническите системи на летище Варна и летище Бургас"
 Валидна от:  28/10/2014 15:40
 Валидна до:  30/20/2014 13:00
 Статус:  Възложена
 Съобщения  

 

 Процедура: „Допълнителни консултантски услуги по администриране на договора за Нов Международен пътнически терминал на летище Варна и Нов международен пътнически терминал на летище Бургас”
 Валидна от:  17/10/2014 14:50
 Валидна до:  23/10/2014 13:00
 Статус:  Възложена
 Съобщения  

 

 Процедура:  "Проектиране разширението на североизточната част на перона на Летище Бургас"
 Валидна от:  19/08/2014 15:30
 Валидна до:  17/10/2014 16:00
 Статус:  Активна
 Съобщения  Срокът за представяне на оферти е удължен до 16.00 часа на 17/10/2014г.

 Отваряне на офертите: 20/10/2014 от 11:00, Летище Варна, Терминал 3, Заседателна зала