Стажантска програма

Мисията на студентската стажантска програма на „Фрапорт Туин Стар“ е да обучава студенти за бъдещи квалифицирани служители на авиационната индустрия, чрез осигуряване на експертни познания и опит, практическа работа, специализирани обучения и подкрепящи ментори.

Основната цел на нашата стажантската програма е да подготви следващото поколение професионалисти.

Програмата предлага възможност да придобиете опит, който създава мост между университетското ви обучение и желаната кариера. Вие ставате част от истинския свят, оставяте зад себе си класната стая за два месеца и половина и се пренасяте в атмосфера на отговорности, крайни срокове и проекти.

Това, което получавате в замяна е значително знание в областите, които сте избрали за своя бъдеща кариера и възможност за добро представяне пред възможния бъдещ работодател. В зависимост от областта, към която имате интерес, вие се присъединявате към едно от многото подразделения на компанията, включително маркетинг, човешки ресурси, правен отдел, ИТ, летищни оперативни дейности, летищна администрация, връзки с обществеността, финанси и получавате и много други възможности.