Изявление за политиката на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (тук наричано за краткост Фрапорт ТСЕМ АД) е част от групата на Фрапорт АГ, утвърден международен доставчик на висококачествени летищни услуги, с централа летище Франкфурт, Германия и оператор на още 29 летища по целия свят.

През 2006 г. Фрапорт ТСЕМ АД сключи 35-годишен, удължен през 2022 г. с още 5 години до Ноември 2046 г. Договор за концесия за модернизиране и развитие на международните летища Бургас и Варна с българското правителство. През целия период на концесията, дружеството ще инвестира общо 413 милиона Евро
в двете летища.

В компанията работят над 830 служители на пълен работен ден. Преди развитието на пандемията от Covid-19 през 2019 г. Фрапорт ТСЕМ АД обслужи повече от 4,9 милиона пътници от 230 дестинации от Европа, Азия и Африка и повече от 105 авиокомпании. След началото на пандемията трафикът постепенно се възстановява, като през 2022 г. се очаква да бъдат обслужени повече от 2,9 милиона пътници от 155 дестинации от Европа, Африка и Азия и повече от 77 авиокомпании.

Приоритет на Фрапорт ТСЕМ АД е осигуряване на висококачествени услуги на международно ниво, безопасно, ефективно и търговски печелившо управление на летищата Бургас и Варна.

Сертификат по ISO 9001:2015