Шум

Съвременното общество е немислимо да съществува без въздушен транспорт и свързаните с него удобства за всекидневния живот. Ползите от глобалната мобилност и международната търговия са в интерес на всички членове на обществото. Въпреки това транспортните средства на земята, във водата или във въздуха винаги са източник на шум.

По отношение на въздухоплавателни средства, технологичния напредък и по-добрите полетни процедури са довели до значително намаляване на емисиите на шум във въздуха през последните години. В тази връзка компанията инвестира в инсталиране на Система за мониторинг на летищния шум на Летище Варна и Летище Бургас. Системата за мониторинг на шума е въведена в експлоатация в началото на активен летен сезон на 2011 г. Тя се състои от по четири стационарни терминала за всяко летище, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур LАeq 60-65 dB (A) на Летище Варна и Бургас.

Инсталацията е една от най-модерните системи, разработена по съвременни технологии за регистриране на шумови събития. Измерването става посредством специални терминални станции с вграден микрофон, конфигурирани на база разположението на въздушните коридори. Данните, получени от измерванията се актуализират на всяка половин до една секунда. Системата съхранява информация в база данни, изчислява параметрите за шум, регистрира показателите не само по отношение на кацащите и излитащите самолети, но и на прелитащите над конкретния район.

Съгласно нормативните изисквания периодично се изготвят доклади на база информация от терминалните станции за регистрирани случаи на въздухоплавателни средства, създали наднормени шумови събития. Информацията се изпраща към контролните органи в лицето на ИАОС и РИОСВ.

Местоположение на терминални станции на Летище Варна и Летище Бургас
Варна
Варна

 

Noise Monitoring Terminals Geographic Coordinats Location
MP01: NMTVAR001 43° 13' 51,30"N, 27° 52' 30,12"E complex "Mladost", "Mechtanie" str., 43 Day Nursery "Sinchets"
MP02: NMTVAR002 43° 13' 25,62"N, 27° 52' 59,94"E complex "Troshevo", "Milosardie" str., №10, 45 Day Nursery "Prolet"
MP03: NMTVAR003 43° 12' 43,26"N, 27° 54' 7,26"E Primary School "Tsar Simeon"
MP04: NMTVAR004 43° 12' 59,28"N, 27° 55' 33,90"E 7th Secondary/Primary School "Nayden Gerov"
Бургас
Бургас

 

Noise Monitoring Terminals Geographic Coordinats Location
MP01: NMTBOJ001 42° 33' 46,92"N, 27° 31' 27,24"E Burgas Airport, Sarafovo suburb, Primary School "Hristo Botev"
MP02: NMTBOJ002 42° 31' 47,28"N, 27° 27' 53,46"E Housing development "Izgrev", 6th Combined Infants Nursery (School) "Ran Bosilek"
MP03: NMTBOJ003 42° 31' 26,04"N, 27° 27' 8,88"E Housing development "Slaveykov", 26th Day Nursery "Rayna Knyaginya"
MP04: NMTBOJ004 42° 31' 6,36"N, 27° 27' 58,38"E Housing development "Zornitsa", 2d Combined Infants Nursery (School) "Zvezditsa-Zornitsa"