Процедури

Наименование на процедурата:
Сключване на рамков договор за периодични доставки на газово оръжие, сигнално оръжие и муниции за газово и сигнално оръжие за нуждите на летище Варна и летище Бургас
Валидна от: 24.8.2020
Статус: Предстояща процедура
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете със Светослав Петров, 0884801375, svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Наименование на процедурата:
Сключване на рамков договор за охрана на разтоварище Тополи - Летище Варна
Валидна от: 14.9.2020
Статус: Отворена за участие
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете с Весела Алексиева, 0884801337, Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Наименование на процедурата:
Сключване на рамкови договори за доставка на камери за видеонаблюдение за  летище Варна  и летище Бургас
Валидна от: 14.9.2020
Статус: Отворена за участие
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете със Светослав Петров, 0884801375, svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Наименование на процедурата:
Извършване на специализиран превоз на персонала на Летище  Бургас
Валидна от: 1.9.2020
Статус: Предстояща процедура
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете с Никола Згуров, 0886767062, nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com