Процедури

Процедура:
Обработка на метални слънцезащитни съоръжения, фасада и подмяна на гаражна врата на Летище Бургас
Валидна от: 23.3.2023
Статус:

Предстояща процедура

За участие: Tелефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
Процедура:
Осъществяване на дейности по ДЛЗД – представителство пред КЗЛД, изпълнение на текущи дейности, провеждане на обучения
Валидна от: 2.3.2023
Статус:

Отворена за участие    

Съобщение: Телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура:
Доставкана автоматичен апарат за определяне на температура на кристализация - Летище Бургас
Валидна от: 13.3.2023
Статус:

Предстояща процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Процедура:
Разработване на конструктивни варианти за постигане на съответствие със CS ADR DSN L 540 Маркировка на точката на прицелване - за Летище Варна
Валидна от: 1.3.2023
Статус:

Предстояща процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура:
Доставка на пътномаркировъчна боя, перли и разредител за нуждите на Летище Бургас
Валидна от: 1.3.2023
Статус:

Отворена за участие    

Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
Процедура:
Обновяване на ПИК на Летище Бургас - Проектиране
Валидна от: 7.2.2023
Статус:

Предстояща процедура

За участие: Телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com