Процедури

Процедура: Периодична изработка и доставка на лятно и зимно работно облекло и ЛПС, за работещите на Летище Варна и Летище Бургас
Валидна от: 12.04.2024
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com
Процедура: Сключване на договор за превантивна поддръжка на системи за отопление, охлаждане и вентилация за Летище Бургас и Летище Варна  
Валидна от: 08.04.2024
Статус Предстояща
Съобщения: За участие телефон за контакт:  Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Процедура: „Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление “Фрапорт Варна” с инсталирана мощност 1  400  kW, един брой БКТП
1  600  kVA и КЛ 20  kV до ГРП  “Фрапорт”, находящи се в УПИ  I (ПИ  00182.307.29 по КККР), УПИ  II (ПИ  00182.307.30 по КККР) и улична регулация по ПУП (ПИ  00182.307.37 по КККР) в Кв.  1, Община Аксаково, Област Варна“, дейности - ЕТАП 1
Валидна от: 01.04.2024
Статус Отворена
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199; katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Процедура: Ремонт на пътни настилки Летище Варна  
Валидна от: 25.03.2024
Статус Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Доротея Петкова 0884 801  308; doroteya.petkova@fraport-bulgaria.com.
Процедура: Доставка на нов автомобил за зареждане на ВС с вода за Летище Варна
Валидна от: 21.03.2024
Статус Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Процедура: „Подобрения в Терминал 1 „Пристигащи“ на Летище Бургас“
Валидна от: 19.03.2024
Статус Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт:  Никола Згуров - 0886 767 062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
Процедура: Ремонт на метални елементи по Т2 – Летище Бургас
Валидна от: 19.03.2024
Статус Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com
Процедура: Доставка на автовишка
Валидна от: 07.03.2024
Статус Отворена за участие
Съобщения За участие телефон за контакт:Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com