Процедури

Наименование на процедурата:
Доставка и монтаж на 5 броя автоматични електрохидравлични бариери с радиално отваряне - Летище Варна
Валидна от: 23.11.2020
Статус: Отворена за участие
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете със Светослав Петров - 0884 801 375, Svetoslav.Petrov@fraport-bulgaria.com

Наименование на процедурата:
Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за компенсиране на реактивната енергия на летище Бургас
Валидна от: 18.11.2020
Статус: Отворена за участие
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете с Никола
Згуров - 0886767062, nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com 

Наименование на процедурата:
СМР по изграждане на КПП за стоки, материали и служители в Терминал 3 на Летище Варна
Валидна от: 29.10.2020
Статус: Отворена за участие
За участие:

За участие и допълнителна информация може да се свържете с Весела
Алексиева, 0884 801 337, Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com