Процедури

Наименование на процедурата:
Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на 1 (един) брой трансформатор 250kVA за нуждите на летище Бургас
Валидна от: 09.04.2021
Статус: Предстояща процедура
За участие:

Светослав Петров - 0884 801 375, svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Наименование на процедурата:
Промени в уебсайт на летище Варна и летище Бургас
Валидна от: 01.04.2021
Статус: Отворена процедура
За участие: Катя Загорова - 0884 433199, katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Разширение на перона на летище Варна
Валидна от: 19.03.2021
Статус: Предстояща процедура
За участие: Катя Загорова - 0884 433199, katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Рехабилитация и разширение
на перона на летище Бургас - зона северозапад"  етап 3 и 4 
Валидна от: 19.03.2021
Статус: Предстояща процедура
За участие: Катя Загорова - 0884 433199, katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:

Частичeн ремонт на хидроизолация на стоманобетонови покриви на Летище Бургас:

1. ГСМ стопанство-Административна сграда и бензиностанция

2. Покрив над Гранична Полиция в Т1 „Пристигащи“

3. Покрив над ВИП в Т1 „Заминаващи“

Валидна от: 08.03.2021
Статус: Отворена за участие
За участие:

Никола Згурев - 0886 767 062, Nikola.Zgurov@fraport-bulgaria.com