Процедури

Наименование на процедурата:
План за реконструкция и рехабилитация на настилки в маневрената площ на летище Варна
Валидна от: 2.11.2021
Статус: Отворена за участие
За участие: За участие телефон за контакт:  Весела Алексиева  - 0884 801 337, vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com 
Наименование на процедурата:
Разширяване на сервизна зона - Бургас
Валидна от: 01.11.20121
Статус: Предстояща процедура
За участие: За участие телефон за контакт:  Стилиана Райкова  - 0889 901 972, stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com