Процедури

Процедура
Изработка и доставка на пътнически седалки (пейки) за нуждите на Летище Варна
Валидна от: 31.8.2023
Статус:

Отворена процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура
Изработка и Доставка на турникети - Летище Варна
Валидна от: 7.9.2023
Статус:

Отворена процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура
Повърхностна рехабилитация на Перон - фаза 2   летище
Валидна от: 19.9.2023
Статус:

Предстояща процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
Процедура
Изграждане на ел.зарядни станции за електромобили на посетители на Летище Бургас и Летище Варна
Валидна от: 7.9.2023
Статус:

Предстояща процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com
Процедура
Изграждане на обваловка на резервоар за авиационно гориво, лафети и противопожарна площадка с път за достъп, находящ се в УПИ „Разливно стопанство на ГСМ“ /с
идентификатор 72709.513.355/, по плана на промишлена зона „Тополи“, гр. Варна“.
Валидна от: 7.9.2023
Статус:

Отворена за участие    

Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева   - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура
Доставка и подмяна на осветителни тела в сгради и по открити площи на Летище Бургас
Валидна от: 4.9.2023
Статус:

Отворена процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com
Процедура
Осигуряване на подземно електрозахранване на наземен захранващ блок – GPU за ВС на перона на Летище Варна
Валидна от: 18.8.2023
Статус:

Отворена за участие    

Съобщения: За участие телефон за контакт:  Стилиана Райкова   - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com
Процедура

„Доставка на компютърни системи, монитори и UPS устройства за Летище Бургас, Летище
Варна и Централно управление по обособени позиции” както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на монитори“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на преносими компютри (notebook)“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка на UPS устройства“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: “Доставка на настолен Thin Client“.

Валидна от: 27.7.2023
Статус:

Отворена за участие    

Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Процедура

Уважаеми дами и господа,  
С настоящото писмо Ви информираме, че „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД подготвя стартирането на процедура с предмет „Комплексно почистване на сгради, прилежащи площи и поддръжка на зелени площи на летище Варна и летище Бургас за период от пет години“.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД управлява и развива двете морски летища. Компанията се грижи за повишаване качеството на обслужване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на съществуващите и въвеждане на нови технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

През изминалата 2022 година аерогарите във Варна и Бургас посрещнаха 3,1 милиона пътници и обслужиха над 23,7 хиляди полета на 72 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 121 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка.  

Във “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД на летище Варна и летище Бургас работят повече от 601 постоянни и около 700 сезонни служители, които обслужват пътници с пикова сезонна натовареност за периода май-октомври.

Сградите и терените са разделени на две зони – обществена и зона с ограничен достъп.

Преминаването в зоната с ограничен достъп се извършва задължително с пропуск, издаден от отдел „Сигурност“, съгласно правилата и наредбите на ГД“ГВА“.

С избора на оператор за комплексно почистване и поддръжка на зелени площи, Възложителят търси външен специализиран Изпълнител, който да допринесе за подобряване на качеството, поддържане на висок стандарт по отношение на чистотата и облика на терминалите, административните сгради, прилежащите площи и терени на двете летища.

В случай, че проявявате интерес можете да се свържете с нас на следния e-mail: katya.zagorova@fraport-bulgaria.com

Официалното стартиране на процедурата ще бъде обявено и на нашия website www.fraport-bulgaria.com

Всяка компания проявила интерес към процедурата ще получи пълния пакет с документи и официална покана за участие.

Валидна от: 20.07.2023
Статус:

Предстояща процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова;  katya.zagorova@fraport-bulgaria.com
Процедура
Изработка, доставка и монтаж на нови указателни табели - Летище Бургас
Валидна от: 27.6.2023
Статус:

Отворена процедура

Съобщения: За участие телефон за контакт: Габриела Станева – 0882 178 671; Gabriela.Staneva@fraport-bulgaria.com