Процедури

Наименование на процедурата:
Доставка на Автоматичен апарат за определяне на анилинова точка съгласно ASTM D611 - Летище Варна
Валидна от: 17.06.2022
Статус: Отворена за участие
За участие: За участие телефон за контакт:   Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Доставка на 5 броя електрохидравлични бариери за Летище Варна
Валидна от: 17.06.2022
Статус: Предстояща процедура
За участие: За участие телефон за контакт:   Светослав Петров - 0884 801 375 svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Строително-монтажни работи ПР Е - Разширение и рехабилитация на пътека за рулиране Е (ПР Е) – летище Варна
Валидна от: 14.06.2022
Статус: Отворена за участие    
За участие: За участие и контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972, stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com  
Наименование на процедурата:
Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас –зона северозапад _Етап 3 [BOJ]
Валидна от: 04.05.2022
Статус: Отворена
За участие: За участие и контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972, stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com