Процедури

Наименование на процедурата:
Проектиране във фаза идеен и работен проект за преустройство на офис пространства – Терминал 3 (Администрация) на Летище Варна
Валидна от: 16.09.2021
Статус: Отворена за участие
За участие: Весела Алексиева - 0884 801 337, vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Доставка на 2 (два) бр. шредер (мулчер)  за нуждите на летище Бургас
Валидна от: 19.08.2021
Статус: Отворена за участие
За участие: Светослав Петров - 0884 801 375, svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com
Наименование на процедурата:
Управление на проекта, контрол върху строителните работи/качествен контрол и администриране на договора за „Разширение на перона на летище Варна” 
Валидна от: 23.07.2021
Статус: Отворена за участие
За участие: Весела Алексиева - 0884 801 337, vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com