Фото и видеозаснемане от медии

Нашият медиен пътеводител е създаден с цел да улесни представителите на медиите, които биха желали да снимат (фотографират/филмират) с информационна цел в оперативните зони на Летище Бургас и Летище Варна, управлявани от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

Ако желаете да снимате в оперативните зони на Летище Варна и Летище Бургас, ще Ви е необходимо официално разрешение. Затова Ви молим предварително да се свържете с пресцентъра на компанията.

  • Ако Ви е необходимо да снимате или фотографирате в зоните с контролиран достъп в терминалите и други оперативни зони на Летище Варна и Летище Бургас, оперирани от„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, е задължително да бъдете придружени от служител на отдел „Комуникации, дигитален маркетинг и управление на събития“ или друг оторизиран за това служител на фирмата.
  • Винаги трябва да носите със себе си валидна лична и журналистическа карта през цялото време, докато снимате или фотографирате в оперативните зони на летищата, оперирани от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Без съответната идентификация Вие няма да бъдете допуснати в зоните с контролиран достъп.
  • След предварително уведомяване на отдела за „Комуникации, дигитален маркетинг и управление на събития“ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (за предпочитане в писмен вид – по електронна поща), Вие ще можете да снимате в зоните за обществен достъп без придружител. Въпреки това, по никакъв начин това не бива това да пречи или нарушава процесите на обслужване на пътниците и въздухоплавателните средства.
  • Пресцентърът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД не може да даде разрешение или одобрение за филмиране или фотографиране в/на зони на отговорност на авиокомпаниите или държавните органи (митнически, полицейски или други). Заснемане или фотографиране на персонала на полицията/сигурността и пунктовете за сигурност не се допуска без предварително разрешение от компетентните органи. По същия начин, заснемане на конкретна авиокомпания, чек-ин гишета и гишета за продажба/търговски обекти, не може да стане без предварително уведомяване и разрешение от респективните отговорни лица за съответния обект.
  • Ако желаете да направите директно включване от някоя от оперативните зони на Летище Варна и Летище Бургас, оперирани от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, е необходимо задължително да се свържете с отдел „Комуникации, дигитален маркетинг и управление на събития“ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. При определени обстоятелства, директни включвания могат да бъдат правени от обществените зони. Необходимо е да се представят пълните технически и производствени подробности за излъчването, с цел да се установи какво е допустимо. Поради съображения за безопасност, всички кабели трябва да бъдат добре закрепени и свързани. Достъпът до противопожарни и аварийни изходи/маршрути и стълбищата не трябва да бъде възпрепятстван от кабелите по никакъв начин. Задължително е да спазвате всички инструкции, давани Ви от служителите по сигурността или други представители на оперативните служби.