Архив обществени поръчки

  Процедура: Строителство на нов служебен Граничен Контролно-Пропускателен Пункт на летище Бургас
Валидна от: 08/12/2014 15:30
Валидна до: 22/01/2015 16:00
Статус: Затворена
Процедура: „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Разширение на пътека за рулиране „А“ на Летище Варна”
Валидна от: 20/11/2014 15:00
Валидна до: 15/01/2015 16:00
Статус: Затворена
Процедура: "Консултантски услуги за подобряване на електрозахранването, регулаторите и светотехническите системи на летище Варна и летище Бургас"
Валидна от: 28/10/2014 15:40
Валидна до: 30/20/2014 13:00
Статус: Възложена
Процедура: „Допълнителни консултантски услуги по администриране на договора за Нов Международен пътнически терминал на летище Варна и Нов международен пътнически терминал на летище Бургас”
Валидна от: 17/10/2014 14:50
Валидна до: 23/10/2014 13:00
Статус: Възложена
Процедура: "Проектиране разширението на североизточната част на перона на Летище Бургас"
Валидна от: 19/08/2014 15:30
Валидна до: 17/10/2014 16:00
Статус: Затворена
Процедура: "Рехабилитация на перон, пътека за рулиране "Н" и писта за излитане и кацане на Летище Бургас"
Валидна от: 16/12/2014 15:40
Валидна до: 12/01/2015 16:00
Статус: Възложена
Процедура: Подмяна на външна фасада на ВИП/Бизнес салон „Заминаващи“ в Терминал 2, летище Варна
Валидна от: 12/12/2014 13:50
Валидна до: 23/12/2014 12:00
Статус: Възложена
  Процедура: Подобрения в достъпната среда и безопасността на пешеходните зони на Летище Бургас
Валидна от: 08/12/2014 15:00
Валидна до: 05/01/2015 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: Подмяна на външна фасада на ВИП/Бизнес салон „Заминаващи“ в Терминал 2, летище Варна
Валидна от: 21/11/2014 15:30
Валидна до: 05/12/2014 16:00
Статус: Прекратена - няма получени оферти
  Процедура: Доставка на резервен сървър към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна
Валидна от: 21/11/2014 12:00
Валидна до: 03/12/2014 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: Преустройство на аптека и магазин във ВИП/Бизнес салон "Пристигащи" в Терминал 2, летище Варна
Валидна от: 27/10/2014 12:15
Валидна до: 06/11/2014 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: Подобрения на ВИП зона в Терминал 1 на Летище Бургас
Валидна от: 15/10/2014 12:30
Валидна до: 24/10/2014 15:00
Статус: Затворена
  Процедура: Доставка, монтаж и конфигуриране на втори сървър (Matrix server) към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна – HEIMANN Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is
Валидна от: 08/10/2014 11:00
Валидна до: 20/10/2014 16:00
Статус: Затворена
Съобщения   
  Процедура: "Преустройство на служебен Граничен Контролно Пропускателен Пункт на Летище Варна (КПП 1/3)"
Валидна от: 30/09/2014 - 15:10
Валидна до: 08/10/2014 - 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Бургас"
Валидна от: 19/09/2014 - 13:49
Валидна до: 30/09/2014 - 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Варна"
Валидна от: 19/09/2014 - 13:44
Валидна до: 30/09/2014 - 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: Изготвяне на работен проект за дренажна система на писта за излитане и кацане на летище Бургас
Валидна от: 04/09/2014 16:00
Валидна до: 23/09/2014 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: Строителство на път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, Летище Варна
Валидна от: 27/08/2014 09:00
Валидна до: 05/09/2014 16:00
Статус: Затворена
  Процедура: "Изпълнение на сградни водопроводни отклонения към съществуващи сгради на Летище Бургас"
Валидна от: 14/07/2014 - 15:42
Валидна до: 28/07/2014 - 16:00
Статус: Възложена