Процедури

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, концесионер на летищата във Варна и в Бургас, кани търговци с опит в експлоатацията на вендинг машини да заявят интерес в участие в Процедура за избор на оператор на:

  • Вендинг машини за кафе, топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани хранителни изделия;
  • Вендинг машини за санитарни материали и/или лекарства без рецепта;
  • Вендинг машини за други изделия;

Моля да изпратите Вашето писмо за интерес на електронен адрес FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com в срок до 05/11/2022г., включително.