Наеми

С цел обслужване на авиокомпании и пътници, Фрапорт България предлага на летищата във Варна и Бургас, площи за представителни и служебни офиси на оператори на компании, туроператори, авиолинии, площи за административна дейност на концесионери, складови помещения, паркинг зона, използване на паркинг зони с търговска цел.

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (на основание чл. 298 от Търговския закон) за сключване, действие и прекратяване на Договор за наем на обекти, находящи се на Летище Варна и Летище Бургас

Контакти

Мария Дражева

Търговски отдел

maria.drazheva@fraport-bulgaria.com +359 56 870 227

Летище Бургас

Валерия Славова

Търговски отдел

valeria.slavova@fraport-bulgaria.com +359 52 573 246 +359 884 810 007

Летище Варна