Обучение и кариерно развитие

„Фрапорт Туин Стар“ подкрепя своите служители в желанието им да придобиват нови знания и да се развиват в компанията.

Центърът за обучение на „Фрапорт Туин Стар“ предлага голямо разнообразие от професионални и личностни обучения. Всяка година повече от 8000 служители участват в различни обучителни програми, предлагани и финансирани от компанията. Основната цел на тези програми е развитието и подобряването на професионалните знания, умения и компетенции, които ние вярваме, че ще доведат до по-добро представяне и по-добра мотивация на хората, работещи на Летище Варна и Летище Бургас. Центърът за обучение разполага с модерна база и висококвалифицирани лектори. Той предлага също и сертифицирани обучения за вътрешни лектори и тренери.

Езиковият колеж – част от Центъра за обучение - предлага обучения по английски и руски език.

Академията за мениджъри на  „Фрапорт Туин Стар“ е добре утвърдена със своите програми за развитие на специфични лидерски и управленски умения.

Част от програмите за обучение се развиват и провеждат съвместно с квалифицирани и опитни тренери от Академията на Фрапорт – Германия.

Кариерният център в компанията е с фокус върху обученията на служители с висок потенциал за развитие и има за цел да създава експерти и мениджъри чрез подобряване на техните професионални и личностни умения. Участниците в тази програма работят по ключови въпроси в компанията и специфични проекти. Трите клуба в Кариерния център дават възможности на служителите да споделят знания, опит и ноу-хау.