Съответствие

Вярваме, че устойчивата бизнес дейност е ключова предпоставка за способността на компанията да се изправи срещу бъдещи предизвикателства и съгласно нашите конкретни изисквания, да заеме лидерско място в индустрията.

В качеството си на международен доставчик на висококачествени летищни услуги „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД осъществява непрекъсната оптимизация на процесите, продуктите и услугите, съобразявайки се с нашите служители, клиенти, собствениците, околната среда и обществото, за да има готовност предварително да отговори на бъдещите предизвикателства.

Това повишава стойността на компанията в дългосрочен план, което облагодетелства нашите служители и акционери и служи за изразяване на все по-устойчивото регулиране на нашите бизнес дейности.

Всичко, което правим всеки ден се основава на базисните ценности на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД като честност, почтеност, доверие, отговорност, прозрачност, лоялност и безпристрастност.

Също така, ние сме поели задължението да се придържаме към принципите на Глобалния договор на ООН в сферата на човешките права, стандартите за труд, опазване на околната среда и борба с корупцията.

Ръководим се и от основните стандарти за труд на Международната организация на труда (МОТ), конвенциите на Организацията на Обединените Нации и Ръководните принципи на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие за Мултинационални Компании.

Ако желаете, можете да ни   уведомите за нарушения срещу принципите на поведение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, както и за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз. Така вие ще се включите в общите усилия за спиране на незаконните действия.

Нашата електронна система ще запише Вашата информация като запази анонимността Ви и ще я изпрати до оторизиран представител.

Можете да сигнализирате или просто да се обърнете просто за съвет към нашият Омбусман г-жа Мая Здравкова на   ombudsman@fraport-bulgaria.com.