Контакти

Адриана Троанска

Началник отдел "Връзки с обществеността и комуникации"

adriana.troanska@fraport-bulgaria.com +359 52 573 574
Андрей Русев

Експерт "Дигитален маркетинг"

andrey.rusev@fraport-bulgaria.com +359 52 573 620