Химическа изпитвателна лаборатория

Химическа Изпитвателна Лаборатория (ХИЛ) към Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД  е акредитирана по стандарт  БДС EN ISO/IEC 17025 за  вземане на проби и изпитване на реактивно гориво,авиационен бензин, противо/антиобледенителна течност за повърхностна обработка на въздухоплавателни средства.

Намира се в най-източната част на територията на Летище Варна. Заема вторият етаж от административната сграда на отдел ГСМ.

Извършват се изпитвания на продуктите по стандарти ASTM.

ХИЛ има многогодишен опит в проследяване качеството на авиационни продукти при приемане, транспортиране, съхранение и раздаване на въздухоплавателните средства.

В ХИЛ работят добре квалифицирани и компетентни сътрудници, които със своята коректност, професионализъм и ефективност  гарантират високо качество на предлаганите услуги.

Ръководството на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД и ХИЛ, както и всички сътрудници  в своята работа демонстрират стремеж към повишаване удовлетвореност на Клиента посредством ефективно прилагане на системата за управление.

Политиката на ХИЛ за качество се гарантира от съвместната декларация на Ръководството на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД и на ХИЛ, а също и от непрекъснато повишаване квалификацията на персонала и усъвършенстване на системата за управление.

Работното време с клиенти е всеки ден от 08.00 до 20.00ч.

Проби се получават след предварително уведомяване, уточнен  адрес и начин на транспортиране.

Влизането в лабораторията става само с пропуск, издаден за сметка на потребителя. Пропуските се издават от отдел „Сигурност” на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, намиращ се на територията на Летище Варна.

Инж. Ценка Козарева

Ръководител ХИЛ

tzenka.kozareva@varna-airport.com +359 52 573 322 +359 884 801 357

факс: +359 52 573 314 Летище Варна