Sym Net

ПЛАТФОРМА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СИМБИОЗА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД стана част от Платформата за Индустриална Симбиоза на Черноморския регион (BSISP).

Целта на проекта SYMNET е намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и същевременно стимулиране на икономическото и социално развитие на Черноморския басейн посредством създаване на индустриална симбиозна система като нов и иновативен подход посредством обмяна на ресурси.

Индустриалната симбиоза предполага три основни възможности за обмяна на ресурси:

  • Повторно използване на отпадъците от производството (вторичните материали) - обмяна на ресурси между две или повече страни;
  • Утилизация/инфраструктурно споделяне - съвместно използване и управление на често употребявани ресурси, като енергия, вода и отпадни води;
  • Съвместно предоставяне на услуги - покриване на едни и същи нужди при различните фирми, отнасящи се до служебни дейности като например пожарообезопасителни, транспорт и осигуряване на храна.

За реализацията на проекта е създадена електронна платформа посредством която различните партньори, производители, потребители могат да обменят информация за потребностите си и да установят връзка която да доведе до индустриална симбиоза помежду им. В платформата към момента членуват 278 организации и компании от различни сектори от икономиката: промишленост, логистика, туризъм, енергетика, неправителствени и държавни организации от четирите страни участници и една от тях е „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.