Система за подаване на сигнали

Лице за контакт: Мая Здравкова

e-mail: ombudsman@fraport-bulgaria.com

Тел.:    +359 88  480 13 72

Адрес: Летище варна, Терминал 3, офис 19

Външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни  

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на
лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).:  

Важно: Този формуляр се използва за подаване на сигнали само при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.