Опазване на климата

Green Airports

 

Зелени летища

Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога да се използва енергията ефективно. Във връзка с това „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД инвестира в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. Осъзнаваме, че с ръста на трафика, увеличаваме и нашата консумация на енергия и горива, а с това и въглеродния отпечатък върху околната среда. Нашите дългосрочни цели са да задържим нивата на въглеродните емисии и да използваме отговорно горивата, енергията и водата, за да запазим природата чиста.

Решение № ВА-52/ЕО/2024 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за един от инвестиционните проекти на Летище Варна

На 10.7.2024 г., по електронен път, от страна на РИОСВ – Варна беше получено издаденото Решение № ВА-52/ЕО/2024 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за един от инвестиционните проекти на Летище Варна. Този проект е свързан с изграждането на фотоволтаична централа за собствено потребление и съгласно решението на РИОСВ – Варна, за същия не е необходимо да се извършва екологична оценка.