Здравна акредитация

„Фрапорт Туин Стар“ има удоволствието да съобщи, че Летище Бургас и Летище Варна получиха сертификат за здравна акредитация по програмата на Международния съвет на летищата (ACI) - Акредитация за обществено здраве и безопасност.

Тази програма е посветена на осигуряването на безопасността на всички пътници, посетители, служители и заинтересовани страни, на хигиената и бизнес готовността и демонстрира способността на летищата да прилагат ефективни ежедневни оперативни протоколи по отношение на здравния мениджмънт.

Акредитацията е валидна за срок от 3 години и показва, че двете черноморски летища осигуряват ефективни мерки за управление на общественото здраве и има стратегия за планиране на бъдещи, потенциално неблагоприятни за здравето събития. Програмата се основава на насоките на Международна организация за гражданска авиация (ИКАО), препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и най-добрите практики на Международния съвет на летищата (ACI), разработени в световен мащаб след Covid-19. Летищата във Варна и Бургас са сред първите аерогари в България, получили тази акредитация.

С поредното признание потвърждаваме усилията в посока приоритизиране мерките за здраве и безопасност на летищата.