Диалог с нашите партньори

survey-bg.png

 

Уважаеми партньори на Фрапорт,
 
Бихме искали да ви поканим да участвате в кратко проучване относно важни аспекти и области на действие, свързани с политика на компанията за устойчивото развитие.
Вашето мнение ще има важен принос за оформянето на стратегията за устойчиво развитие на Фрапорт.
Участието в тази анкета е анонимно. За достъп до проучването, моля, последвайте бутона по-долу: