Рехабилитация на перона на летище Бургас

С бързи темпове продължават строителните дейности планирани по лотове А и Б на Генералния план на летище Бургас.

На перона на летището протичат строителни мероприятия свързани с рехабилитация на площ с приблизителен размер от 51 000 м2.

Съществуващата бетонова настилка се разрушава, като се изгражда нова бетонова настилка с конструкция за по-високо натоварване.

Тези строителни дейности са част от инвестиционен план на обща стойност 7,63 млн евро, който цели подобряване на сигурността  при приземяване и излитане на самолети, оптимизация на самолетодвиженията по перона, както и възможност за обслужване на по-големи въздухоплавателни средства код „С“.

Планирана дата за изпълнение на всички строителни дейности по проекта е 2022г.

контакт

Адриана Троанска

Началник отдел "Връзки с обществеността и комуникации"

adriana.troanska@fraport-bulgaria.com +359 52 573 574
burgas-airport-apron-extension-2019-01.jpg

 

  • Формат: JPEG
  • Размер: 1 MB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2020-05-19
burgas-airport-apron-extension-2019-02.jpg

 

  • Формат: JPEG
  • Размер: 732 KB
  • Резолюция: 1200 x 675
  • Дата: 2020-05-19