Хангар 1 на Летище Варна

Aircraft Hangar Architectural Drawing

Aircraft hangar at Varna Airport drawing of the plan

 • Формат: JPEG
 • Размер: 502 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2020-12-01

ХАНГАРЪТ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА - ЕДИНСТВЕНИЯТ ФУНКЦИОНИРАЩ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

  

На 26 ноември 2020 г. Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД успешно промени предназначението на Терминал 3 в Хангар и получи Разрешение за ползване от ДНСК за въвеждането му в експлоатация.

Сградата е построена през 1982 г. и използвана за хангар на самолети, но след отдаването на Летище Варна на концесия се предприема ремонт и промяна на предназначението на хангара и обслужващата сграда към него във Временен терминал за обслужване на пътници до построяването на новия пътнически терминал.

След продължила почти 4 години реконструкция на временния терминал за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници, днес хангарът на Летище Варна вече е с възстановено предназначение и може отново да приема до 3 въздухоплавателни средства за профилактика, поддръжка и ремонт на въздухоплавателни средства или друга техника.

  

ИНВЕСТИЦИЯТА В РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е ПОЧТИ 1 МЛН. ЕВРО

  

Общата стойност на извършените ремонтни дейности и направени инвестиции от 2016г. до сега достига 910 000 евро.  

Повече от 12 фирми участваха в изпълнението на компонентите на проекта, който се състои от обновяване и реконструкция на:

 • Пожароизвестителна система.
 • Автоматична спринклерна и ръчна пожарогасителна инсталация в сградата.
 • Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ).
 • Обновени електрически инсталации за захранване на инсталация за димоотвеждане, мълниезащитна инсталация, инсталация за електрозахранване на помпи за спринклерна инсталация и противопожарни кранове.
 • Хангарни врати.
 • Осигуряване на трето ремонтно място за въздухоплавателно средство.
 • Подмяна на фасадни панели при границата между хангар и административна сграда с цел осигуряване на защита от прехвърляне на пожар от сграда в сграда.

  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ХАНГАРА

  

Хангарът е еднопространствена сграда с изцяло стоманена конструкция с размери дължина 100 м., широчина 60 м и височина 14,85 м., а общата му разгъната застроена площ е 6106 кв.м.

В обема на хангара са разположени преместваеми обекти (контейнери) за обслужващи, технически помещения и офиси за административния персонал, които дават възможност за бърза реанжировка на вътрешното пространство. В съседната сграда са осигурени офиси и помещения за персонал.    

По цялата дължина на южната фасада на Хангар 1   са разположени плъзгащи се сегментни врати с височина, равна на височината на фасадата, които дават възможност да се отварят зони с необходимата за конкретен случай широчина. Теренът пред хангарната врата е наравно с настилката в халето.

Хангарът е с едроплощни остъклявания по източната и западната фасади за осигуряване на естествено осветление в зоните за ремонт. Естественото осветление се допълва и от равномерно разположени в покривната равнина люкове за отвеждане на дим и топлина.

Настилката в основната зала на хангара е проектирана с минимален наклон - 0,5% от север на юг за осигуряване на естествено оттичане на вода и осигурява едновременно надежност и безопасна работа.

Хангарът е част от сградния комплекс на Летище Варна, в зона с ограничен достъп и специален пропускателен режим.Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД инвестира и в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника.Подменено е осветлението на хангара и старите и енергоемки осветителни тела са заменени със съвременни LED, които освен, че са значително по-икономични, но и дават по-добра осветеност.

В хангара е предвидено обезпечаването с необходимото обородуване за гарантиране спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, подходящи за изпълнение на ремонтни дейности, микроклимат и осветеност, изискванията за пожарна безопасност и всички необходими условия за незабавна евакуация при възникване на аварийна ситуация.


ОТДАВА СЕ ПОД НАЕМ - ХАНГАР ЗА ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА

  

Хангар 1 е вече готов да се отдава под наем на отделни части за разполагане на различни по вид и размер въздухоплавателни средства, както и контейнери и оборудване, които са необходими за извършване на дейностите.

  

За повече информация за  условията за отдаване под наем, се свържете с:

Търговски отдел

Летище Варна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

мобилен: +359  884  810  007

стационарен: +359 52  573 246

имейл: FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com

Aircraft Hangar at Varna Airport

Available for rent aircraft maintenance

 • Формат: JPEG
 • Размер: 648 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2020-12-01
Aircraft Hangar at Varna Airport

Available for rent aircraft maintenance

 • Формат: JPEG
 • Размер: 752 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2020-12-01
Aircraft Hangar at Varna Airport

Available for rent aircraft maintenance

 • Формат: JPEG
 • Размер: 662 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2020-12-01