Превантивни COVID-19 мерки на Черноморските летища

 

Актуална информация

Летище Варна е отворено само за заминаващи и пристигащи пътници!

С цел да се осигури минимално струпване на хора в сградата, изпращачи и посрещачи няма да бъдат допуснати в терминала.

За всички въпроси, свързани с отменени полети, пътниците могат да се информират, като се свържат със съответната авиокомпания.

За въпроси, свързани със степента на риск от COVID-19 в отделните държави и ограниченията при пътуване, пътниците могат да се информират от сайта на Министерство на външните работи.

 

Заповеди, които са влезли в сила

Съгласно заповед № РД-01-372/30.06.2020 на министъра на здравеопазването, не се забранява влизането на територията на Република България, считано от 1 юли 2020г. до 15 юли 2020 г., за българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, членовете на семействата на български граждани и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата на статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.

По отношение на транзитно преминаване през територията на Република България се допускат и:

 • граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;
 • граждани на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора, Република Албания, Република Косово и Република Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са.


Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.


Съгласно заповед № РД-01-372/30.06.2020 на министъра на здравеопазването, член 5, всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан, се поставят под карантина за срок от 14 дни  в дома или друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжносто лице.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372-30.06.2020 г. (Здравна декларация)

 

Превенция

Летище Варна и Летище Бургас имат готовност да реагират при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълнят стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти.

От началото на кризата, летищата поддържат пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и са мобилизирани да реагират 24 часа в денонощието.

Летище Варна и Бургас поддържат непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна, както и провеждат регулярни срещи със заинтересованите служби:

 • Летищни оперативни ръководители;
 • представители на Гранична полиция;
 • Митница;
 • ПЗПБН;
 • РЗИ.

За целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на COVID-19.

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и Бургас, ГПУ Летище Варна и Бургас, включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ на двете летища преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход. Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужват летищата за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни. Осигурени са
предпазни средства за службите на летищата, както и други необходими материали,
устройства и средства за управляване на кризата COVID-19. 

 

Летище Варна и Летище Бургас отговорно предоставят и разпространяват информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията им.Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летищата.

Контакт

Адриана Троанска

Началник отдел "Връзки с обществеността и комуникации"

adriana.troanska@fraport-bulgaria.com +359 52 573 574
COVID 19 1920x1920.jpg

 

 • Формат: JPEG
 • Размер: 86 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2020-05-19