Превантивни COVID-19 мерки на Черноморските летища

 

Актуална информация

Летище Варна е отворено само за заминаващи и пристигащи пътници!

С цел да се осигури минимално струпване на хора в сградата, изпращачи и посрещачи няма да бъдат допуснати в терминала.

За всички въпроси, свързани с отменени полети, пътниците могат да се информират, като се свържат със съответната авиокомпания.

За въпроси, свързани със степента на риск от COVID-19 в отделните държави и ограниченията при пътуване, пътниците могат да се информират от сайта на Министерство на външните работи.

 

Заповеди, които са влезли в сила

Съгласно заповед № РД-01-459/11.08.2020 на министъра на здравеопазването, считано от 11 август 2020г. до 31 август 2020 г., не се забранява влизането на територията на Република България на българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския Съюз (ЕС), Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), и членовете на техните семействата ( включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна Република Уругвай, Обединени Арабски Емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Република Молдова, Израел и Държавата Кувейт; лицата на статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, лицата притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид "D", както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския Съюз, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.


Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

 

Всички лица, на които е разрешено влизането в страната с настоящата заповед, и които пристигат с начална точка на отпътуване от държавни членки на Европейския съюз,  Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна Република Уругвай, Обединени Арабски Емирства и Украйна се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

 

Всички лица, на които е разрешено влизането в страната, и които пристигат с начална точка на отпътуване от ТРЕТИ СТРАНИ извън посочените по-горе, се допускат на територията на страната при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.


Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно иили продължително пребиваване на територията на Република Бълтария и членовете на техните семейства, които са длъжни да предоставят документ, показващ отрицателен резултат от продведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, но не го направят, се поставят под карантина за срок от 14 дни.

 

Превенция

Летище Варна и Летище Бургас имат готовност да реагират при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълнят стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти.

От началото на кризата, летищата поддържат пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и са мобилизирани да реагират 24 часа в денонощието.

Летище Варна и Бургас поддържат непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна, както и провеждат регулярни срещи със заинтересованите служби:

  • Летищни оперативни ръководители;
  • представители на Гранична полиция;
  • Митница;
  • ПЗПБН;
  • РЗИ.

За целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на COVID-19.

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и Бургас, ГПУ Летище Варна и Бургас, включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ на двете летища преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход. Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужват летищата за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни. Осигурени са
предпазни средства за службите на летищата, както и други необходими материали,
устройства и средства за управляване на кризата COVID-19. 

 

Летище Варна и Летище Бургас отговорно предоставят и разпространяват информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията им.Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летищата.

Контакт

Адриана Троанска

Началник отдел "Връзки с обществеността и комуникации"

adriana.troanska@fraport-bulgaria.com +359 52 573 574
COVID 19 1920x1920.jpg

 

  • Формат: JPEG
  • Размер: 86 KB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2020-05-19