Превантивни COVID-19 мерки на Черноморските летища


Актуална информация

Летище Варна и Летище Бургас са отворени само за заминаващи и пристигащи пътници!

С цел да се осигури минимално струпване на хора в сградата, изпращачи и посрещачи няма да бъдат допуснати в терминалите. За всички въпроси, свързани с отменени полети, пътниците могат да се информират, като се свържат със съответната авиокомпания.

 

Заповеди, които са влезли в сила

Съгласно заповед № РД-01-278/29.04.2021 на министъра на здравеопазването, считано от 01 май 2021 г. до 31 май 2021 г., лицата, извън тези посочени в т. 1 от Заповедта, които влизат на територията на Република България, независимо от тяхното гражданство и от държавата, от която пристигат, се допускат на територията на страната, при представянето на един от следните документи:

 

а) документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19.
За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19, посочени в Приложение № 1 и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дати на които са поставени съответните дози ваксина, търговско наименование и партиден номер на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган;

 

б) документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лечебно заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата на която е извършено изследването по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19, изписани на латиница метод (PCR или RAT) и положителен резултат (Positive), позволяващи интерпретация на документа.

 

в) документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

 

Запознайте се с пълния текст на заповедта тук, за да разберете какви са изключенията за влизане в страната и конкретните изисквания на здравните власти.

 

Превенция

Летище Варна и Летище Бургас получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата! Прочетете повече тук.

 

Всички контактни повърхности на Летище Варна и Летище Бургас са обработени с антимикробен и антиривусен немски патентоват нанопрепарат Liquid Guard®. Прочетете повече тук.

 

Летище Варна и Летище Бургас имат готовност да реагират при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълнят стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти.От началото на кризата, летищата поддържат пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и са мобилизирани да реагират 24 часа в денонощието.Летище Варна и Бургас поддържат непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна, както и провеждат регулярни срещи със заинтересованите служби:

 

 • Летищни оперативни ръководители;
 • Представители на Гранична полиция;
 • Митница;
 • ПЗПБН;
 • РЗИ.


За целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на COVID-19.

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и Бургас, ГПУ Летище Варна и Бургас, включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.

В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ на двете летища преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход.

Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужват летищата за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни.

Осигурени са предпазни средства за службите на летищата, както и други необходими материали,
устройства и средства за управляване на кризата COVID-19. 


Летище Варна и Летище Бургас отговорно предоставят и разпространяват информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията им.

Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летищата.

ACI Airport Health Accreditation Certificates

Varna Airport and Burgas Airport are officially ACI Airport Health Accredited

 • Формат: JPEG
 • Размер: 545 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-03-24
ACI Airport Health Accreditation Certificates

Varna Airport and Burgas Airport are officially ACI Airport Health Accredited

 • Формат: JPEG
 • Размер: 547 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-03-24