Акредитация за управление на въглеродните емисии - ниво 2 "Намаляване"

Летищата на Фрапорт Туин Стар във Варна и Бургас получиха акредитация за управление на въглеродните емисии - ниво 2 "Намаляване"


Признание за действията на летищата Варна и Бургас за картографиране и намаляване на въглеродните емисиите, част от поетите ангажименти на глобалната летищна индустрия срещу климатичните промени, летище Варна и летище Бургас станаха официално сертифицирани от Международния съвет на летищата – Европа и WSP сертифициращия и независим проверяващ орган.


Акредитацията за въглеродни емисии е единствената институционално одобрена, глобална програма за сертифициране на управлението на въглеродния отпечатък за летища. Оценката е независима и признава усилията на летищата в посока управление и намаляване на техните въглеродни емисии чрез 6 нива на сертифициране: „Картографиране“, „Намаляване“, „Оптимизация“, „Неутралност“, „Трансформация“ и „Преход“.  


След достижението на акредитация Ниво 1: „Картографиране“ през 2019 г., летищата на Фрапорт Туин Стар насочиха значително внимание и усилия към намаляване на въглеродния отпечатък на компанията върху околната среда чрез действия, насочени към оптимизиране на потреблението на енергия и горива. За 2018 г. дейността на двете летища образува 8,033 тона въглеродни емисии.

Настоящите изчисления показват, че до 2030 г. въглеродният отпечатък на летищата Варна и Бургас ще се увеличи с 22%, и ще достигне 9.8 хиляди тона годишно. Като екологично отговорна компания, Фрапорт Туин Стар си постави за цел: До 2030 г. да намали и задържи емисиите на въглероден диоксид на нивата от 2015 г. В момента това се постига чрез широк спектър от специфични енергоспестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници. Фрапорт Туин Стар се ангажира да предприеме изпълнението на редица устойчиви проекти в посока намаляване на своя въглероден отпечатък.


Част от изискванията за Акредитация на въглеродни емисии ниво „Намаляване“ включват летищата да имат определен план за управление на въглерода, доказан напредък към намален въглероден отпечатък, доказателства за прилагане на ефективни процедури за управление на въглеродните емисии, определяне на целите и демонстрирано намаляване на емисиите на осреднена 3-годишна база.


Летище Варна и летище Бургас вече си поставиха ясна цел да достигнат Ниво 3: „Оптимизация“. Това ще бъде възможно чрез фокусиране на бъдещите действия върху по-нататъшна оптимизация на потреблението на електроенергия и горива, както и управление на отпадъци и опасни товари. „Тази акредитация е много важна за нас. С постигането на въглеродна акредитация Ниво 2, ние вече се стремим да отбележим напредък в посока Ниво 3. Намаляването на въглеродните емисии и дори въглероден неутралитет е нещо, което наистина наистина се стремим да постигнем в Бургас и Варна, чрез стриктното прилагане на комбинация от мерки за ефективност,“ заяви Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на Фрапорт Туин Стар.


За да достигнат следващото ниво на акредитация, идните няколко години приоритетни за летищата ще са сериозни инвестиции в проекти за подмяна на осветителните механизми и фотоволтаични инсталации. Чрез различни промоционални мерки, компанията активно ангажира своите служители, гости на летищата, партньори и други заинтересовани страни, за да ги приобщи към поставената цел, чрез ежедневен индивидуален и колективен принос към отговорно използване на енергия, горива и вода.


Фрапорт Туин Стар остава уверено, че чрез съвместните си усилия ще може да повиши стандартите си за управление на околната среда, да подобри своята ефективност и цялостно представяне на своите две зелени летища – Варна и Бургас.


Политиките и Плана за действие за намаляване на въглеродните емисии са публично достъпни на интернет страницата на Фрапорт България тук: Опазване на климата.

ACA-Certificate_Europe-2021-2022-reduction-burgas-airport.jpg

 

  • Формат: JPEG
  • Размер: 518 KB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2021-07-05
ACA-Certificate_Europe-2021-2022-reduction-varna-airport.jpg

 

  • Формат: JPEG
  • Размер: 479 KB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2021-07-05