Знак за безкрайност

Знак за безкрайност

Скулптура на Николай Нинов

 • Формат: JPEG
 • Размер: 445 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-07-07

Представяме Ви едно ново сътрудничество между Fraport Bulgaria и ARTsymposium в областта на изкуството


Благодарение на това партньорство пристигащите и заминаващи пътници на Летище Варна ще имат още по-високо ниво на преживяване в нашия град.  


Пред Терминал 2 е поставена скулптура "Знак за безкрайност" на скулптора доц. Николай Нинов

  

Какво е безкрайността?


Безкрайността е вечна и не може да бъде измерена. Ако можеше, нямаше да бъде безкрайност. Това й придава тайнственост.


В Древна Гърция символът за безкрайността е наричан лемниска, което означава панделка. Безкрайността е повод за дълги спорове между   математици и философи. Платон и Питагор вярват, че всичко в този свят може да бъде представено като ценности или набор от цели числа. Те твърдят също, че и добротата може да бъде измерена и затова тя не е безкрайна.


Израелският математик професор Дорон Зелбергер е убеден, че числата не могат да се увеличават безкрайно и съществува такова огромно число, към което, ако се добави единица, ще се получи нула. Въпреки това, това число и неговата стойност лежат далеч отвъд човешкото въображение и вероятно то никога няма да бъде намерено и доказано.


Идеята за знака и значението му води началото си от Древен Египет и символа уроборос, представляващ змия, която е захапала опашката си. Смяната на кожата на змията е асоциирана с прераждането на душата, а захапването на опашката – с плодовитостта. За египтяните знакът означава безсмъртие, приемственост и вечно завръщане. Житейският ни път е изпълнен със сложни решения. Символът за безкрайността създава усещане за съвършенство, простота и баланс.


Скулптурата е модерно представяне на знака за безкрайност. Пластичното решение е адаптирано за погледа и естетическите разбирания на съвременния човек и отношението му към Вселената.    

Автор на скулптурата е доц. Николай Нинов

Знак за безкрайност

Скулптура на Николай Нинов

 • Формат: JPEG
 • Размер: 445 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-07-07
Знак за безкрайност

Скулптура на Николай Нинов

 • Формат: JPEG
 • Размер: 353 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-07-07
Знак за безкрайност

Скулптура на Николай Нинов

 • Формат: JPEG
 • Размер: 381 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-07-07