Фрапорт Туин Стар - 15 години оператор на летищата в Бургас и Варна

15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 946 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17

От 2006 г. порталите към българското Черноморие са обслужили над 57,3 милиона пътници – над 34,4 милиона на летище Бургас и близо 22,9 милиона на летище Варна

През първите 15 години от концесията, Фрапорт Туин Стар е инвестирало над 400 млн. лв., в резултат на което летищата във Варна и Бургас разполагат с 2 нови пътнически терминала, открити през 2013 г., и се радват на значителни инвестиции в модернизация на инфраструктурата и оборудването, както и цялостно обновена писта на летище Варна. Всички инвестиционни дейности съответстват на най-високите европейски стандарти за сигурност и безопасност.

  

През първите 15 години от концесията е постигнат рекорден ръст на трафика. От 2006 до 2019 г., преди пандемията COVID-19, ръстът на трафика на летище Бургас е +59%, а   на летище Варна за същия период от време е +36%. Началото на пандемията от COVID-19 настъпи и напълно разтърси авиационния сектор, оказвайки силно влияние върху оперативната дейност на двете летища. През 2020 г. трафикът на летищата намаля с -80% спрямо нивото от 2019 г. Макар тази година летищата да отчитат малко по-висок трафик, все още се отчита спад от -60% спрямо обема на трафика през 2019 г.

  

През последните 15 години, най-голям брой входящ и изходящ трафик на летище Бургас произхожда от следните 5 държави: Русия, Германия, Великобритания, Полша и България. На летище Варна най-много заминаващи и пристигащи полети са се осъществили до следните 5 държави: България, Германия, Русия, Австрия и Великобритания. Освен за бизнес пътувания, туризъм и отдих, Черноморските летищата са и карго центрове на източното крайбрежие. За периода 2006-2021 г. летище Бургас е обработило 82,8 хил. тона товари.  

  

„От името на Фрапорт България благодаря на всички, които допринесоха за нашето успешно развитие през първите 15 години в ролята на концесионер на летищата! Благодарим на нашите служители, търговски партньори, държавни органи и не на последно място на нашите акционери, който винаги ни се доверяват и ни подкрепят! Разчитаме на всички наши партньори и се надяваме да растем заедно с тях, както и да се интегрираме още повече!”,  каза д-р Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

  

Летищата във Варна и Бургас бяха първите в България, получили сертификати на EASA – Европейска агенция за авиационна безопасност, отговаряща за стандартизацията в областта на безопасността и отговорното използване на ресурси и Въглеродна акредитация – Ниво 2 „Намаляване“ в чест на всички действията насочени в посока картографиране и намаляване на емисиите на CO₂. По време на COVID кризата черноморските летища се наредиха сред първите, наградени със Здравна акредитация от Международния съвет на летищата за изявения ангажимент да приоритизира и прилага най-високото ниво мерки за здраве и безопасност на летищата Варна и Бургас.

  

На летище Бургас стартираха проучвания за реконструкция и рехабилитация на пистата, както и проект за фотоволтаични паркове на двете летища – проектиран да осигури до 30% от електроенергията, необходима за успешната му работа. Очаква се фотоволтаичните централи да бъдат пуснати в експлоатация през 2023 г. Поради рестрикциите за провеждане на масови събития, за да отбележи своята 15 годишнина, Управителния съвет на Фрапорт Туин Стар предприе стъпка да осигури екологичен ел. транспорт на летищата – електронна мобилност, която цели да внедри по-екологичен, по-устойчив и удобен начин за придвижване за всички служители, работещи на територията на двете летища.

  

С поглед към бъдещето, концесионерът на летищата се стреми да ги превърне в целогодишни черноморски центрове с добра свързаност, чрез полагане на значителни усилия в разработване внедряване на активни маркетингови стратегии. България притежава голям потенциал за доще по-голямо развитие на туризма. Фрапорт Туин Стар планира да допринесе към това развитие заедно с местните общности, туристическия сектор и компетентните държавни институции. С тази цел тази година бе основан Алианс "Българско Черноморие".

Летищата Варна и Бургас ще продължат тясното си сътрудничество с всички партньори в туристическия бранш, организации, държавни и местни институции, бизнес партньори и широката общественост, с които имат взаимовръзка и които разчитат на тях за своето собствено развитие и растеж.

15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 1 MB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 360 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 676 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 737 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 946 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 487 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 779 KB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 1 MB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17
15th Anniversary Concession Agreement

During the first 15 years of its concession, Fraport Bulgaria invested over BGN 400 million. As a result, the airports in Varna and Burgas have 2 new passenger terminals opened in 2013, significant investments in infrastructure and equipment improvements and modernization, including a completely renovated runway at Varna Airport – all in conformity with the highest European safety standards

 • Формат: JPEG
 • Размер: 1 MB
 • Резолюция: 1920 x 1080
 • Дата: 2021-11-17