Здравна акредитация за летищата

aci-health.jpg

 

Летищата в Бургас и Варна - първите аерогари в България успешно завършили здравна акредитация от Международния съвет на летищата

  

Сертификатите за здравна акредитация на летищата, издадени от Международния съвет на летищата (ACI Europe) потвърждават усилията в посока прилагане на противоепидемични мерки, с цел да се осигури обезопасена от COVID среда и безпроблемен престой на летищата във Варна и Бургас.


Всички аспекти на внедрените мерки за здраве и безопасност, прилагани на черноморските летищата бяха разгледани и оценени, според подробната информация в над 60 направления, изложена в доклада.  


Действията на летището и тяхното съответствие с насоките за рестартиране и възстановяване на авиационния бизнес на Международния съвет на летищата и Препоръките на работната група за рестартиране на авиацията на Съвета на Международната организация за гражданска авиация бяха анализирани.  В допълнение, аерогарите ясно демонстрираха прилагането на най-добрите практики в индустрията по отношение на различните направления, включително: почистване и дезинфекция, здравен контрол, физическо дистанциране, защита на персонала и пътниците, преконфигуриране на летищните пространства, комуникации и информираност.


Здравното акредитиране е важна стъпка напред в дългосрочното планиране за възстановяване на дейността на Фрапорт Туин Стар. Това е признание, което подчертава устойчивите практики на двете летища, насочени към безопасността и сигурността на своите служители и пътници.


През изминалата година, възвръщането на доверието на пътниците бе един от най-високо поставените приоритети на летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, който предприе редица мерки и действия в тази посока. Обработката на хиляди висококонтактни зони за пътници и служители с иновативното антимикробно нано-покритие Liquid Guard за дългосрочна повърхностна защита и въвеждане на летищни агенти, отговорни да съблюдават спазването на мерките за безопасност от страна на пътниците, и улесняването на тяхното пребиваване на летището, въвеждането на инструменти за самостоятелно обслужване и безконтактни процеси, повишена информираност и комуникация, както и сътрудничество с регулаторните органи са добри примери на въведените извънредни мерки на двете летища.    


„Особено съм щастлив и горд от това признание, което награждава положените от нас усилия, да осигурим безопасност и сигурност на всички наши пътници и служители, по време на кризата COVID-19 в страната. Особено съм благодарен за ангажираността на колегите на нашите черноморски летища през този изключителен период от време, което се стремим успешно да управляваме заедно.“   - споделя  Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на Фрапорт България.


Здравната акредитация на летищата е допълнителен източник на мотивация за Фрапорт Туин Стар да продължи да прилага иновативни инструменти и устойчиви стратегии, заедно със своите партньори от местните общности, където работи. Според управлението на летищата, това е сигурния начин към подобрение на безопасното и положително преживяване на пътниците на аерогарите в Бургас и Варна.

ACI Airport Health Accreditation Certificates

Varna Airport and Burgas Airport are officially ACI Airport Health Accredited

  • Формат: JPEG
  • Размер: 545 KB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2021-03-24
ACI Airport Health Accreditation Certificates

Varna Airport and Burgas Airport are officially ACI Airport Health Accredited

  • Формат: JPEG
  • Размер: 547 KB
  • Резолюция: 1920 x 1080
  • Дата: 2021-03-24