Въглеродна акрeдитация – Ниво 2 „Намаляване“

Летище Варна и Летище Бургас обновиха своята въглеродна акредитация – Ниво 2 „Намаляване“!  

„Фрапорт Туин Стар“ има удоволствието да съобщи, че Летище Варна и Летище Бургас обновиха своята международна въглеродна акредитация – Ниво 2 „Намаляване“ от ACI Europe!

Това е поредно доказателство за сериозните ESG мерки, които „Фрапорт Туин Стар“ е предприел в тази насока, вкл. с присъединяването към „Декларацията от Тулуза“ в стремежа ни за декарбонизация чрез нулеви вредни емисии до 2050 г., като отделно от това, предстои изграждането на нови фотоволтаични централи на Летище Варна, които значително ще намалят въглеродния отпечатък чрез използването на алтернативни източници на енергия!  

Летище Варна и Летище Бургас Въглеродна акредитация

Летище Варна и Летище Бургас Сертификати за въглеродна акредитация

Летище Варна и Летище Бургас Въглеродна акредитация

Летище Варна и Летище Бургас Сертификати за въглеродна акредитация