Противоепидемичните мерки на Летище Варна и Летище Бургас

Фрапорт Туин Стар продължава да насърчава спазването на противоепидемичните мерки на Летище Варна и Летище Бургас


  Въпреки че споделяме радостта от постепенното завръщане на живота отпреди появата на COVID пандемията и от новините за отмяната на извънредната епидемична обстановка в страната, Фрапорт Туин Стар счита за свой основен приоритет опазването на здравето на пътниците и служителите на Летище Варна и Летище Бургас.

  

Поради тази причина, като социално-отговорна компания, продължава да препоръчва силно спазването на противоепидемичните мерки с цел превенцията на риска от повторно разпространение на коронавируса на територията на двете черноморски летища преди разгара на летния сезон. Те включват:  

  • Недопускането на служители с прояви на остри респираторни болести до работните им места;
  • Изискването за носене на ЛПС защитна маска за лице остава силно препоръчително за работещите, които в изпълнение на своите работни задължения се намират в затворено пространство в много близък или непосредствен контакт с клиенти;
  • При обслужване на пътници със симптоми на остри респираторни болести, за нашите служители остава силно препоръчително да бъдат използвани и допълнителни ЛПС.  


В допълнение към горепосочените препоръки към всички свои служители, Фрапорт Туин Стар не престава да насърчава прилагането на допълнителните мерки по отношение проветряването и дезинфекцията, в т.ч.:  

  • Извършването на редовно и достатъчно добро проветряване на помещенията в сградите и пътническите терминали, както и в транспортните средства;
  • Продължаването на режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото на пътници и работещи;
  • Перонните автобуси и амбулифтове за превоз на пътници продължават да се проветряват преди и след изпълнение на всеки превоз и се извършват почистване и дезинфекция на изложените на контакт зони.


Тези допълнително предложени от нас мерки са в сила до 15.05.2022 г. и са част от последователната политика на Фрапорт Туин Стар да предлага безопасно обслужване на нашите пътници, но с грижа към всички служители на компанията.