Алианс Българско Черноморие празнува 2 години от своето създаване

На 30.07.2023 г. Алианс Българско Черноморие - организация с нестопанска цел и  инициирана с водещата роля на компанията концесионер на Летище Варна и  Летище Бургас - ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, празнува втората  годишнина от създаването си.  

Основана през 2021 г. по инициатива на д-р Франк Кванте – Главен изпълнителен  директор на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, целта на Алианс  Българско Черноморие е да повиши имиджа и репутацията на Черноморския ни  регион в международен план чрез позициониране и популяризиране на всички  аспекти на предлагания туристически продукт.  

Сдружението е фокусирано в посока разработването и прилагането на  маркетингова стратегия и кампания на основните туристически пазари – Германия,  Великобритания, Полша, Чехия, Израел и др.   Алиансът също така има за цел да  подобри комуникацията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни  в сектора. Членове на сдружението са: летища, авиолинии, туроператори,  хотелиери, неправителствени организации, както и други организации, свързани с  туризма, в т.ч. Община Бургас.  

По повод втория рожден ден на Алианс Българско Черноморие, Управителният  съвет на сдружението изказва огромна благодарност на всички свои членове за  оказаното доверие, споделената визия и куража им да се присъединят към една  толкова амбициозна инициатива, чиито цели са фокусирани отвъд просперитета на  всяка конкретна членуваща организация, както и към всички представители на  медиите, които регулярно отразяват инициативите на сдружението.  

За тези две години, сред постиженията на Алианса са:

- Българо-полски бизнес форум в гр. Варшава, Полша, организиран  съвместно с Министерството на туризма през май 2022 г.; - Маркетингово пътуване до Полша на 24-27 октомври 2022 г.;

- Маркетингово пътуване до Германия на 06-10 февруари 2023 г.;

-  Активно съдействие при организирането на Българо-израелски  туристически форум в периода 16-17 май 2023 г.;

- Регулярни информационни събития за професионалисти в туризма,  провеждани съвместно с Министерството на туризма;

- Сътрудничество с летищата в   Берлин, Франкфурт и Краков с цел  промотиране на дестинация „България“;

- Опознавателни турове в България за представители на медиите от чужбина.  

Следващи стъпки  

До края на 2023 г. Алианс Българско Черноморие ще продължи с поредица от  инициативи, насочени към популяризиране на дестинацията на ключовите ни  пазари и подобряване на сътрудничеството между частния сектор и  Министерството на туризма.  

Сред основните задачи пред сдружението са:  

- Продължаване и увеличаване на маркетинговите обиколки с B2B и медийни  събития, с тенденция да се превърнат в регулярна активност;

- Следващото маркетингово пътуване до Обединеното кралство,планирано  да се осъществи в средата на декември 2023 г. или януари 2024 г.;

- Стартиране на B2C маркетингови кампании на ключовите пазари;

- Сътрудничество с Министерството на туризма за разработване на стратегия  за туризъм в България;

- Приобщаване на Черноморските общини;  

- Приобщаване на още представители на частния сектор към общата кауза.  

1. Значително подобряване и засилване на международния маркетинг на  България като туристическа дестинация;  

2. Разрастване като туристическа дестинация в настоящите ТОП  емитиращи пазари и разработване на нови пазари, особено: Северна  Европа, Франция и страните от Близкия изток;  

3. Законодателни промени, които да дадат възможност за ефективно  изразходване на маркетинговите средства на Министерството на  туризма, както и възможността му да влиза в публично-частни  партньорства;  

4. Облекчаване на визовия режим за туристи от пазари с висок потенциал,  особено страни от Близкия изток;  

5. Организиране на маркетингови събития в пазари с висок потенциал –  Полша, Германия, Франция и др.;  

6. Всеобщо лобиране за подобряване на туристическия сектор по  Българското Черноморие, включително обмен на актуална  информация в сектора.  

bbsa-1.jpg

 

bbsa-2.jpg