Официална позиция на „Фрапорт Туин Стар“ относно създаването на „Фонд за развитие на летище Бургас“

Във връзка с медийни публикации с дата 11 март 2024 г. за създаване на сдружение с нестопанска цел  "Фонд за развитие на летище Бургас", по инициатива на кмета на Община Поморие – г-н Иван Алексиев, с председател на бъдещото сдружение – кметът на Община Бургас – г-н Димитър Николов,  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД активно приветства конструктивния диалог и дискусии  по работни предложения за развитието на Летище Бургас. Подобен подход на откритост и сътрудничество е неизменна част от корпоративната политика на компанията, която тя следва в  дейността си за по-добра свързаност и достъпност на Летище Бургас и популяризиране на Българското  Черноморие.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД изрично заявява желанието си да участва и да окаже финансова подкрепа на бъдещото сдружение, както и готовността си да бъде част от него,  допринасяйки за развитието на целогодишния трафик на Летище Бургас.

Вярваме силно, че всеки един важен проблем, касаещ местните общности, може и следва да бъде  разрешаван своевременно и конструктивно чрез подобни работещи решения и полезни инициативи.

За да продължи ангажимента си да създаде по-добро обществено разбиране за развитието на Летище  Бургас, “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД ще продължи да комуникира подробно всички бъдещи стъпки в тази посока с медиите, общините и заинтересованите страни от туризма.