Търговски дейности

dsc_1102.jpg

Летищата във Варна и Бургас служат не само като авиационна платформа, но и като многофункционални локации с много привлекателни възможности за търговия на дребно. В новите пътнически терминали на Летище Варна и летище Бургас се предлагат привлекателни зони за търговия на дребно, за уникални храни и напитки, както и удобни открити площи.

Разнообразието от търговски площи е интегрирано в терминалите и на двете летища и са разположени по маршрута на преминаване както на пристигащите, така и на заминаващите пътници. Летищата включват портфолио от уникални и международно признати аутлети за храни, напитки, магазини, безмитни магазини и магазини за сувенири.

Екипи за управление на категориите, разполагащи с подходящо ноу-хау, осигуряват сътрудничество на всеки етап, от тръжните процедури, наемането и етапите на планиране. Нашите екипи осигуряват сътрудничество на концесионерите и работят в тясна връзка с тях, в дух на партньорство. Сътрудничеството включва пазарен анализ, анализ на клиентите и непрекъснато управление на качеството за повишаване и осигуряване на техните бизнес успехи.

Жулиета Люцканова

Заведения за хранене и обмяна на валута

Търговски отдел

тел.: 00359 52 573 240; 00359 882 909 354

Жулиета Люцканова

Весела Николова

Безмитен магазин

Търговски отдел

тел.: 00359 52 573 224; 00359 882 909 355

Весела Николова

Ирина Кръстева

Други търговски площи

Търговски отдел

тел.: 00359 56 870 114; 00359 884 801 303

Ирина Кръстева