Търговски дейности

dsc_1102.jpg

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на летище Бургас и на летище Варна

кани търговци, с добра репутация и притежаващи доказан опит повече от 3 г. в експлоатацията на търговски обект/и: заведения за хранене и/или магазини за вестници, списания и пътнически принадлежности и/или търговски обекти с други концепции на международно гражданско летище или в голям търговски център в България или в държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, желаещи да са лоялен партньор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, да участват в

Процедура за избор на оператор/и на търговски обект/и, находящи се в обществена зона на Tерминал 2 на летище Бургас и Tерминал 2 на летище Варна

На избрания кандидат ще бъде предоставено правото да експлоатира съответния/те търговски обект/и за срок от месец януари 2020г. до месец март 2025г. вкл.


За получаване на процедурната документация, кандидатите следва да изпратят своето Писмо за интерес на електронна поща FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com до 31.07.2019г., вкл. .

Летищата във Варна и Бургас служат не само като авиационна платформа, но и като многофункционални локации с много привлекателни възможности за търговия на дребно. В новите пътнически терминали на Летище Варна и летище Бургас се предлагат привлекателни зони за търговия на дребно, за уникални храни и напитки, както и удобни открити площи.

Разнообразието от търговски площи е интегрирано в терминалите и на двете летища и са разположени по маршрута на преминаване както на пристигащите, така и на заминаващите пътници. Летищата включват портфолио от уникални и международно признати аутлети за храни, напитки, магазини, безмитни магазини и магазини за сувенири.

Екипи за управление на категориите, разполагащи с подходящо ноу-хау, осигуряват сътрудничество на всеки етап, от тръжните процедури, наемането и етапите на планиране. Нашите екипи осигуряват сътрудничество на концесионерите и работят в тясна връзка с тях, в дух на партньорство. Сътрудничеството включва пазарен анализ, анализ на клиентите и непрекъснато управление на качеството за повишаване и осигуряване на техните бизнес успехи.

Жулиета Люцканова

Заведения за хранене и обмяна на валута

Търговски отдел

тел.: 00359 52 573 240; 00359 882 909 354

Жулиета Люцканова

Весела Николова

Безмитен магазин

Търговски отдел

тел.: 00359 52 573 224; 00359 882 909 355

Весела Николова

Ирина Кръстева

Други търговски площи

Търговски отдел

тел.: 00359 56 870 114; 00359 884 801 303

Ирина Кръстева